Debatt

Transportsektorn får ta smällen när drivmedelspriserna rusar

De skenande drivmedelskostnaderna gräver stora hål i plånboken för våra medlemsföretag. Nu måste myndigheterna och transportföretagen dela affärsriskerna vid ökade kostnader, skriver Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, och Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen.

Drivmedelspriserna har nått rekordnivåer.
Drivmedelspriserna har nått rekordnivåer.Foto: Janerik Henriksson/TT
Marcus Dahlsten
Tina Thorsell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I samband med offentlig upphandling pratas det inte sällan om ”den goda affären”. Med det menas att det ska vara en god affär för såväl upphandlaren, det vill säga samhället, och leverantören. En viktig del i en god affär är att man kan minimera affärsrisker.

Rusande drivmedelspriser

För vägtransporter utgör drivmedelskostnaderna en inte oväsentlig del av företagens kostnadsmassa. Andelen varierar beroende på trafikslag och typ av transporter men stigande drivmedelskostnader är kännbart för alla. Den senaste tidens rusande priser har inte lämnat någon oberörd.

Eftersom drivmedelspriser till stor del styrs av världsmarknadspriser och valutakurser innebär detta att de till sin natur är volatila, ibland extra mycket. Till detta ska läggas att vi även har punktskatter på drivmedel, som har stor påverkan på priset. Skatten räknas upp årsvis utifrån den allmänna prisutvecklingen, men unikt för Sverige är att den räknas upp ytterligare två procentenheter genom en ytterligare indexering. På detta ska läggas 25 procent moms på produktpriset men också på skatten. Och reduktionsplikten på bensin och diesel har inneburit en rejäl kostnadsökning vid pumpen då reduktionsnivåerna höjs årligen.

Vid många offentliga upphandlingar tillämpas drivmedelstillägg, men på vilket sätt det sker varierar kraftigt beroende på avtal. Vad ser vi då som en tänkbar väg framåt?

Ingen ska förlora på prisjusteringar

År 2008 bildades ett gemensamt indexråd inom kollektivtrafiken med uppdraget att ingen ska vinna men inte heller förlora på hur prisjusteringar hanteras, eller som det står i uppdraget: ”Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten.”

Den senaste tidens rusande priser har inte lämnat någon oberörd.   

Detta har varit en riktig framgångssaga inom den upphandlade kollektivtrafiken. I stället för att prisjusteringen blir en väsentlig del av affären så ser den till att bibehålla affären som gjordes när avtalet skrevs under. Indexrådets rekommendationer används i dag av nästan alla landets regioner och även många kommuner. Att det är ett partssammansatt indexråd har varit nyckeln till framgången.

Dela risken

Vi vill uppmana Trafikverket, landets kommuner och dess branschorganisation SKR och övriga myndigheter som handlar upp transporter att rikta sina blickar mot de regionala trafikhuvudmännen och deras upphandlingar av kollektivtrafik.

Om inte det offentliga är beredda att dela risken kommer det bli svårt att hitta företag som vill lämna anbud i offentliga upphandlingar framöver. Transporter är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle och skapar stor nytta. Det vill vi fortsätta med, fast under mer förutsägbara former.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00