Träffa Altinget på Kvalitetsmässan

Altinget är mediepartner till årets upplaga av Kvalitetsmässan den 21–23 november och modererar även flera seminarier om bland annat desinformation, en bostadsmarknad i kris och civil beredskap.

Vid Kvalitetsmässan i år deltar bland annat sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett samtal modererat av Altingets redaktör Linda Berglund. Även Fredrik Reinfeldt kommer till mässan för ett samtal om den globala ekonomin.
Vid Kvalitetsmässan i år deltar bland annat sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett samtal modererat av Altingets redaktör Linda Berglund. Även Fredrik Reinfeldt kommer till mässan för ett samtal om den globala ekonomin.Foto: Rickard Olausson, Johanna Herbst/Kvalitetsmässan
Redaktionen

Kvalitetsmässan är Europas största konferens om ledning och utveckling av den offentliga sektorn och pågår mellan den 21 och 23 november. Mässan arrangeras vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg.

I år invigningstalar finansminister Elisabeth Svantesson (M). Även Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer till mässan för ett samtal med bland annat tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg om välfärdsreformer. Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt ska prata med Finlands tidigare statsminister Alexander Stubb om den globala ekonomin.

Altinget är mediepartner till Kvalitetsmässan och finns på plats i monter B08:12. Altingets journalister modererar även flera samtal.

Möt Altinget på Kvalitetsmässan

Frikommunförsök – bästa vägen för att lösa välfärdsuppdraget?

Kommunsektorns verksamheter utgår från nationella uppdrag och är därmed föremål för omfattande statlig reglering. Genom frikommunförsök skapas utrymme för experiment och lärande för att främja lokalt ansvar och initiativkraft. Genom att låta kommuner avvika från vissa regler och försöka nya tillvägagångssätt kan man skapa metoder för att testa nya idéer och innovativa lösningar på lokal nivå. Ger frikommunförsök några reella effekter för att skapa ändamålsenliga och effektiva verksamheter?

Tid: Tisdagen 21 november 11.00–12.00

Medverkande: Ulf Hjelmar, professor MSO VIVE, Anders Teljebäck, särskild utredare Försöksverksamhetskommittén, Regeringskansliet, Une Tangen, seniorrådgivare, KS Norge och Siv Sandberg, universitetslärare i offentlig förvaltning, Åbo Akademi.

Moderator: Sanna Rayman, chefredaktör Altinget.

Stärk vården med rätt kompetens

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs och fast personal med rätt kompetens är en förutsättning för att kunna garantera patientsäkerhet, trygghet, effektivitet och kvalitet i vården. Kompetensförsörjningen har länge varit en av vårdens stora utmaningar med stora svårigheter att både attrahera, rekrytera och behålla personal. Via regeringens uppdrag till Socialstyrelsen ska nu Nationella vårdkompetensrådet arbeta fram ett förslag för att förbättra kompetensförsörjningen. Hur ser behoven ut nu och framåt? Vilka insatser behövs för befintlig såväl som för ny vårdpersonal?

Tid: Tisdagen 21 november 13.30–14.15

Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Ann-Marie Wennberg, ordförande Nationella vårdkompetensrådet, Marina Olsson, HR-direktör Västra Götalandsregionen, och Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.

Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Vård och Hälsa.

Desinformation – ett hot mot demokratin

Det främsta hotet mot Sverige är inte militärt utan snarare spridning av desinformation. Kampanjer liknande den som bedrivits mot socialtjänsten har pågått med varierande styrka under många år. En skillnad från tidigare är dock att tongången nu har blivit hårdare och att fler våldsbejakande budskap sprids. Vi står nu inför att bygga upp vår beredskap såväl som vår förståelse för utmaningarna och vi behöver kunskap om hur propagandan fungerar i en digital samtid. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under. En av de stora utmaningarna är hur demokratin ska skydda sig utan att samtidigt försvaga de grundläggande rättigheter som hör till demokratin.  

Tid: Tisdagen 21 november 14.30–15.30

Medverkande: Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör vid Myndigheten för psykologiskt försvar, Åsa Wikforss,  professor Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien, Erik Larsson, ordförande Reportrar utan gränser och John Stauffer, Legal Director/Deputy Executive Director Civil Rights Defenders.

Moderator: Sanna Rayman, chefredaktör Altinget.

En bostadsmarknad i kris?

Inflation, höga räntor och en allmänt försämrad ekonomi har bidragit till att byggandet har avtagit samtidigt som det är bostadsbrist i många kommuner. Regeringen har kommit med förslag om bl a lättare andrahandsuthyrning, men räcker det? Investeringsstödet för bostäder togs bort av förra regeringen och verkar inte införas igen. Man pratar om att förenkla byggregler och processer för att få fart på byggandet. Men det handlar ju också om ifall folk har råd att bo i nyproducerade hus och lägenheter. De senaste 20 åren har bostadspriserna stigit med 150 procent i Sverige. Hur löser man den frågan?

Tid: Onsdagen 22 november 10.00–10.45

Medverkande: Jennie Nilsson, bostadspolitisk talesperson (S), Johan Lindholm, ordförande Byggnads och Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Moderator: Louise Carlsson-Örning, redaktör Altinget Bo och Bygg.

När vänder ekonomin?

De goda åren med stark ekonomi och tilltro till framtiden känns avlägsna. Situationen idag ser helt annorlunda ut. Sverige har lägst ekonomisk tillväxt bland EU:s 27 medlemsländer och dessutom minustillväxt. Även 2024 tillväxten bli lägst i hela EU. Till det kan vi även lägga en hög inflation. Vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med den här tuffa situationen? Och när kan vi räkna med att det vänder och ekonomin tar fart igen?

Tid: Onsdagen 22 november 13.45–14.45

Medverkande: Edward Riedl (M), ordförande i finansutskottet, Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson SD, Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson C och Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson S.

Moderator: Johan Manell, redaktör Altinget Rikspolitik.

Välfärdsteknologi – för äldres bästa?

Välfärdsteknologi kan möjliggöra övervakning av äldre personer och minska risken för fall och andra olyckor. Tekniken kan också underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter, vilket kan bidra till en bättre och mer individanpassad vård. Samtidigt finns de som oroar sig för att tekniken kommer att ersätta mänsklig kontakt och leda till en ökad social isolering och ensamhet bland äldre. Hur får vi en effektiv och samtidigt hållbar användning av välfärdsteknologi i äldreomsorgen? Vad finns kvar att göra och vad är redan implementerat? Och, kommer teknologin att kunna lösa utmaningarna med kompetensförsörjning?

Tid: Onsdagen 22 november 15.15–16.15

Medverkande: Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna, Marcus Lövnord, funktionschef Attendo Skandinavien och Patrik Sundström, tf vd Inera AB.

Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Omsorg.

European health data space (EHDS) – vårdens Netflix?

Uber, Netflix och Iphone har alla revolutionerat hela branscher. Vård och omsorg väntar fortfarande på den revolutionen. Nu kommer EHDS som öppnar upp för delandet av hälsodata, inom och mellan länder. Data som finns men som idag inte kan användas vare sig till forskning eller innovationer. Då uppstår frågan. Hur ska systemen designas så de är kompatibla med varandra för att maximera nyttan? Många är inlåsta i gamla system som behöver kasseras. Nu måste vården och leverantörerna tillsammans säkerställa att vi får en modern systemmiljö.

Tid: Torsdagen 23 november 10.15–11.00

Medverkande: Michel Silvestri, enhetschef E-hälsomyndigheten, Patrik Sundström, t f vd Inera, Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna, och Peter Kjäll, näringspolitisk expert TechSverige.

Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Vård och Hälsa.

Civil beredskap – ett nordiskt lärande

En nyckelfaktor i det nordiska samarbetet för civil beredskap är samverkan och ett ömsesidigt lärande. Med utgångspunkt i regeringsbeslut att stärka den civila förmågan bygger nu Sverige upp sin beredskap från en jämförelsevis låg nivå. När pandemin slog till var Finland bättre rustat, med t.ex. både handskar och masker, eftersom man i Finland inte dragit ner på sin beredskap. Minna Liimatainen, Head of Safety and Preparedness, City of Helsinki, inleder med att berätta hur man jobbar med civil beredskap i Helsingfors. Efterföljande panel lyfter hur det ser ut i Sverige och framförallt vad som finns att lära av varandra.

Tid: Torsdagen 23 november 13.30–14.30

Medverkande: Minna Liimatainen, Head of Safety and Preparedness, City of Helsinki, Lisa-Gun Bernerstedt, nationellt ansvarig för beredskap hos Svenska kyrkan, och Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun.

Moderator: Johanna Alskog, redaktör Altinget Säkerhet.

Seminariet hålls växelvis på engelska och svenska.

Se hela programmet här.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00