Tonåringars recept för öppna i e-apoteken

INTEGRITET. E-hälsomyndigheten bryter mot sekretessbestämmelserna när apoteksbolagens e-handelstjänster ger vårdnadshavare åtkomst till tonåringars recept. Region Västmanland slog larm redan för ett år sedan, men uppgifterna är fortfarande tillgängliga.

E-hälsomyndigheten har i flera år agerat i strid med Offentlighets- och sekretesslagen när apoteksbolagen kan ge sina kunder tillgång till receptuppgifter via nätet. Problemet är inte att kunderna via bolagens e-handelstjänster kan se sina egna recept i receptregistret – ett register som myndigheten ansvarar för – utan att kunder som är vårdnadshavare har full tillgång till sina tonåringars receptuppgifter utan sekretessprövning.

Region ifrågasatte hanteringen

E-hälsomyndigheten uppmärksammades på frågan "kring förra sommaren", enligt myndighetens rättschef Erik Janzon. Det var bland annat genom att Region Västmanland kontaktade myndigheten och ifrågasatte att vårdnadshavare har direkt tillgång till recepten.

– Det är i strid med sekretessbestämmelserna. Direktåtkomsten innebär en patientsäkerhetsrisk, det gjorde regionen oss uppmärksam på, när uppgifter lämnas ut utan sekretessprövning, säger han till Altinget och tillägger:

– Uppgifter om läkemedel kan vara väldigt känsliga och i vissa situationer skadligt om vårdnadshavaren får reda på det.

Men första gången Region Västmanland hörde av sig till E-hälsomyndigheten var i själva verket redan i februari förra året. Regionen undrade hur det kom sig att vårdnadshavare får tillgång till uppgifter via apotekens e-handel som vårdnadshavaren inte får ut genom vårdens egna kanaler. Någon vecka senare fick regionen till svar från en tjänsteman att "eHälsomyndigheten har inga bestämmelser som begränsar vårdnadshavares rätt att få tillgång till ett barns aktuella recept." Två månader senare upprepar regionen sin fråga – med annat resultat.

 

Läs hela artikeln på Altinget Vård (Betallänk, gratis provabonnemang finns här). 

Forrige artikel Kommunsverige styrs av män  Kommunsverige styrs av män  Næste artikel Svenska kraftnäts gd får gå Svenska kraftnäts gd får gå
  • Rapportera

    Hans Lönn · Civilingenjör

    Hur knäppt kan det bli?

    Man tar sig för pannan! Lagen säger tydligen att vårdnadshavaren inte skall kunna få ta del av barnets recept! I mina ögon blir Sverige allt sjukare! Hur skall jag kunna stötta mitt barn om jag inte kan få tillgång till vad barnet får för medicin?

Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.