Tonåringars recept för öppna i e-apoteken

INTEGRITET. E-hälsomyndigheten bryter mot sekretessbestämmelserna när apoteksbolagens e-handelstjänster ger vårdnadshavare åtkomst till tonåringars recept. Region Västmanland slog larm redan för ett år sedan, men uppgifterna är fortfarande tillgängliga.

E-hälsomyndigheten har i flera år agerat i strid med Offentlighets- och sekretesslagen när apoteksbolagen kan ge sina kunder tillgång till receptuppgifter via nätet. Problemet är inte att kunderna via bolagens e-handelstjänster kan se sina egna recept i receptregistret – ett register som myndigheten ansvarar för – utan att kunder som är vårdnadshavare har full tillgång till sina tonåringars receptuppgifter utan sekretessprövning.

Region ifrågasatte hanteringen

E-hälsomyndigheten uppmärksammades på frågan "kring förra sommaren", enligt myndighetens rättschef Erik Janzon. Det var bland annat genom att Region Västmanland kontaktade myndigheten och ifrågasatte att vårdnadshavare har direkt tillgång till recepten.

– Det är i strid med sekretessbestämmelserna. Direktåtkomsten innebär en patientsäkerhetsrisk, det gjorde regionen oss uppmärksam på, när uppgifter lämnas ut utan sekretessprövning, säger han till Altinget och tillägger:

– Uppgifter om läkemedel kan vara väldigt känsliga och i vissa situationer skadligt om vårdnadshavaren får reda på det.

Men första gången Region Västmanland hörde av sig till E-hälsomyndigheten var i själva verket redan i februari förra året. Regionen undrade hur det kom sig att vårdnadshavare får tillgång till uppgifter via apotekens e-handel som vårdnadshavaren inte får ut genom vårdens egna kanaler. Någon vecka senare fick regionen till svar från en tjänsteman att "eHälsomyndigheten har inga bestämmelser som begränsar vårdnadshavares rätt att få tillgång till ett barns aktuella recept." Två månader senare upprepar regionen sin fråga – med annat resultat.

Bland de övriga som har hört av sig i samma fråga under våren och sommaren finns bland annat Barnläkarföreningens utskott för etik och barns rättigheter.

Erik Janzon började som rättschef på E-hälsomyndigheten så sent som i höstas och han har inget bra svar på hur det kommer sig myndigheten inte har haft kontroll på att uppgifterna i registret är tillgängliga på ett lagstridigt sätt.

Sedan år 2016 finns en tjänst på 1177.se som ger möjlighet att komma åt receptregistret och där har från start funnits en spärr för vårdnadshavares åtkomst till recept för barn över 12 år. Varför E-hälsomyndigheten i drygt två år har haft en spärr för 1177:s ingång till receptregistret, men ändå inte varit medvetna om problemet med direkttillgången för e-apotekens kunder har inte Altinget fått något svar på.

Inte heller via E-hälsomyndighetens egen tjänst "Läkemedelskollen" går det att få tillgång till sina tonåringars uppgifter. Där står "Av integritetsskäl är Läkemededelskollen utformad så att du endast har tillgång till ditt barns information i aktuella register upp till dess att barnet är 12 år."

Åtkomsten stryps i april

För E-hälsomyndigheten finns nu bara en väg att gå vad gäller apoteksbolagens e-handelstjänster, enligt Janzon, och det är strypa åtkomsten för vårdnadshavarna.

– Vi måste följa lagen. Det handlar om det enskilda barnets skyddsintresse och rätt till integritet i förhållande till vårdnadshavarens ansvar enligt föräldrabalken, en gräns som successivt förskjuts ju äldre barnet blir, säger han.

Förändringarna sker dock först under april månad.

 – Anledningen till att vi inte stryper det direkt är att vi vill diskutera praktiska alternativ med apoteken och att det finns vissa tekniska begränsningar hur fort det kan genomföras på ett säkert sätt, säger Janzon.

Dilemma enligt branschen

Apoteksbranschen har kluvna känslor inför förändringen i april. Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, kallar situationen för ett dilemma och att det inte är "svart eller vitt". Den enkla åtkomsten till recept och möjligheten att beställa hem läkemedel via nätet är en modernisering som underlättar för många, betonar han. 

– För exempelvis vårdnadshavare till multisjuka barn är ett enkelt sätt att få information om recept viktigt och underlättar vardagen. Här handlar det om föräldrar som spelar en avgörande roll för att stödja sina barn i den läkemedelsbehandling som doktorn har ordinerat, säger Wallér och fortsätter:

– Sen har vi en annan men mycket mindre grupp där sekretess är viktigt för att barn inte ska hamna i en svår situation och riskera att utsättas.

Den information som framför allt brukar kunna anses som känslig är recept på preventivmedel eller antibiotika mot en könssjukdom. I dag finns en praxis som är utbredd bland läkare att använda pappersrecept i känsliga fall, då dyker receptet inte upp i receptregistret.

Apoteksföreningen vill inte att E-hälsomyndigheten agerar för snabbt.

– Vi inser dilemmat, men det är viktigt att man inte agerar för fort. Det är inte bara en juridisk fråga. Man måste förstå och utreda konsekvenserna. Man behöver involvera dem som blir drabbade också, vården, patientorganisationerna, barn- och ungdomsorganisationerna, säger Johan Wallér.

Myndigheten: Kan inte vänta

Erik Janzon säger att E-hälsomyndigheten har en dialog med apoteken om vilken service som är möjligt att ge, om vad som är praktiskt och tekniskt möjligt. Samtidigt är det inte aktuellt för myndigheten att vila på hanen vad gäller att strypa åtkomsten till tonåringarnas recept 

– Som rättschef ser jag något som tydligt strider mot OSL. Då är inte en längre utsträckt remissrunda ett alternativ. Vi kan inte leva i det här tillståndet någon längre tid, säger han.

Apoteken har känt till problematiken

Registeransvaret är E-hälsomyndighetens. Frågan kvarstår ändå varför apoteksbranschen inte lyft problematiken med myndigheten på eget initiativ, med tanke på att bolagen är väl bekanta med lagar och praxis kring integritetsfrågor och läkemedel. Johan Wallér svarar via e-post till Altinget:

– Apoteken har vetat om att problematiken har funnits och att det egentligen inte finns någon skillnad mellan den information en vårdnadshavare kan få på ett (fysiskt) apotek eller på ett e-handelsapotek. Är det sekretesskänslig information så ska den aldrig komma in i receptregistret (man måste då använda pappersrecept). 

Forrige artikel Skatteverkets momsbeslut oroar inte regeringen Skatteverkets momsbeslut oroar inte regeringen Næste artikel Tobakskontrollen utvidgas Tobakskontrollen utvidgas
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.