Tobias Baudin: Undersköterskor och vårdbiträden går först

INTERVJU. Äldreomsorgen får medvind när regeringen miljardsatsar på äldreomsorgen. Kommunals ordförande Tobias Baudin vill höja statusen på äldreomsorgen med bättre löner och villkor. Att tala svenska är en förutsättning för självständigt arbete, menar han.

Foto: Fredrik Sandin Carlsson
Marie Lundahl

Under de senaste dagarna har regeringens miljardsatsningar på äldreomsorgen varit i fokus. Det måste anställas mer personal inom äldreomsorgen samtidigt som varslade och arbetslösa ska få chans till nytt jobb.

Kommunal och SKR är överens om att de senaste 2,2 miljarderna ska leda till att 10 000 personer kan utbilda sig och anställas inom äldreomsorgen.

Kommunals ordförande Tobias Baudin är tydlig med att satsningen främst gäller de som redan har en visstidsanställning.

Leder satsningen verkligen till att det blir fler anställda inom äldreomsorgen?

Det går ju inte att jobba självständigt inom äldreomsorgen om du inte kan språket.

Tobias Baudin, Ordförande Kommunal

– Inte per automatik. Men däremot blir det ju fler utbildade och tillsvidareanställda och vårt huvudfokus kommer framför allt vara på alla de som är timanställda eller har månadsvikariat, säger han till Altinget.

– Men det är också öppet för personer som kommer utifrån, som kanske blivit varslade eller arbetslösa. De kan utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska och få en tillsvidareanställning på heltid.

“Göra upp lokalt”

Baudin ser många fördelar med att utbilda sig samtidigt som man jobbar.

– Jag tror att man kan tillgodogöra sig sin utbildning på ett annat sätt än om du enbart sitter i skolbänken en längre tid.

Men han betonar att det är viktigt att lokalt planera upplägget.

– Vi har sagt att man max ska vara frånvarande 50 procent av arbetstiden. Det måste man göra upp lokalt så att det fungerar på arbetsplatsen, säger han.

Fler former för utbildning

Tobias Baudin tror att flexibilitet i utbildningsupplägget är viktigt för att hitta varianter som passar olika individuella situationer.

– Det behövs fler former för att utbilda sig till undersköterska och vårdbiträde. Rekryteringsbehoven är gigantiska och kommer att vara det under minst tio års tid, säger han.

Kommunal diskuterar detaljerna just nu med SKR. Nästa steg blir att kommunerna lokalt kommer fram till hur man kan genomföra detta inom de system som finns.

– Jag hoppas att vi i höst ska komma igång med de första utbildningarna, säger Baudin.

Tala svenska

En del av satsningen är vikt för personer som behöver lära sig mer svenska för att kunna jobba. Arbete och yrkesutbildning sker då i kombination med SFI.

Är det lämpligt att en person som inte talar svenska jobbar under utbildningstiden?

– Vi menar att om du inte kan svenska och samtidigt håller på med sin grundutbildning kan man inte jobba självständigt utan måste ha handledning. Det går ju inte att jobba självständigt inom äldreomsorgen om du inte kan språket.

Baudin anser att utbildningsupplägget måste utgå från de individuella förutsättningarna, förmåga och kompetens.

Många vill ha höjda löner

På presskonferensen underströk Tobias Baudin att det de kommande åren behövs 10 000 fler anställda varje år för att tillgodose behovet av personal. Han framhåller betydelsen av höjda löner, speciellt för vårdbiträden och undersköterskor.

Samtidigt företräder både Kommunal och andra fackförbund mängder av välfärdsyrken som också vill ha höjd lön.

Hur ska välfärden finansiera höjda löner i alla viktiga välfärdsyrken?

– Finansieringen är inga större problem. Sverige har goda ekonomiska resurser vilket man ser just nu när man fullständigt öser miljarder över svenska näringslivet. Det viktiga är att vi måste höja lönerna och förbättra villkoren så att fler vill jobba i de här sektorerna.

– Här har vi varit modiga som fackförening och pekat ut undersköterskor som är ett stort bristyrke där det krävs ungefär treårig gymnasial utbildning, och sagt att de ska få mer än andra för där är rekryteringsbehoven som störst. I den kommande avtalsrörelsen kommer vi att driva det här mot yrkesutbildare.

“Genomgångsjobb”

Syftet med satsningen är även att förändra äldreomsorgen från att vara ett genomgångsyrke där anställda endast stannar en kortare period.

– Som det ser ut nu är det ett genomgångsjobb. 30 procent har tidsbegränsade anställningar och 8 av 10 vikariat. Men på det här sättet får du komma in, får en utbildning och en tillsvidareanställning.

– Det tror jag kommer att göra att fler människor väljer att komma in i yrket, men också väljer att stanna kvar.

 

Nämnda personer

Tobias Baudin

Partisekreterare för Socialdemokraterna
Gymnasieutbildning, el/teleteknik

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget