Tobaksfakta: Bort med tobaksreklamen från butikerna

DEBATT. Regeringens ansträngningar för att skärpa tobakslagen och införa ett exponeringsförbud för tobaksvaror och e-cigaretter är välkomna, skriver Göran Boëthius, ordförande, och Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, Tobaksfakta. Förbudet minskar risken för att barn börjar röka och kan rädda tusentals liv.

Göran Boëthius, ordförande, Tobaksfakta

Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, Tobaksfakta

Regeringen planerar att i december lägga fram en proposition om en ny lag ”om tobak och liknande produkter”. Vi förstår att det nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda en proposition som får stöd av riksdagen och kan föra Sverige närmare målet Rökfritt Sverige 2025. Därför vill vi nu uttrycka vårt stöd för regeringens ansträngningar att ytterligare skärpa tobakslagen och särskilt lyfta fram hur viktigt det är att den kommande propositionen inkluderar ett exponeringsförbud för tobaksvaror och e-cigaretter. De senare är viktiga att inkludera för att täppa till kryphål i marknadsföringen.

Exponeringsförbud skyddar barn

Exponering av tobaksprodukter på säljställen är – vid sidan av själva förpackningsutformningen – industrins främsta marknadsföringskanal.

Ett exponeringsförbud är därför en effektiv åtgärd för att skydda barn mot att börja använda tobak och underlätta för tobaksanvändare som försöker sluta.

Tobaksindustrin och dess allierade gör sitt yttersta för att motarbeta ett exponeringsförbud – politikerna måste ha modet att stå emot kortsiktiga vinstintressen och värna barnen.

Tobak utom synhåll

Allt fler länder lagstiftar, med stöd av WHO:s tobakskonvention, om att tobaksprodukter inte får exponeras i butikerna där de säljs. Island, Norge och Finland hör till de länder som infört sådan lagstiftning. Tobaksvarorna finns att köpa för dem som frågar efter dem men förvaras utom synhåll för kunderna, till exempel i skåp eller lådor. Det finns heller inga skyltar, dekaler eller annat som gör reklam för tobak i affären.

Det är detta som kallas för exponeringsförbud för tobak och som forskningen visar har god effekt mot rökningen bland unga. År 2016 publicerade till exempel en forskargrupp i Nya Zeeland en metastudie om exponeringsförbud som visar att barn som frekvent ser tobaksvaror i butiker har 1,6 högre risk att testa rökning och 1,3 högre risk att börja röka regelbundet än dem som mer sällan utsätts för tobaksskyltning. Andra studier visar att exponeringsförbud också leder till färre återfall bland dem som försöker sluta röka.

Utredning föreslår exponeringsförbud

I Sverige är ett exponeringsförbud aktuellt tack vare utredningen En översyn av tobakslagen som i sitt slutbetänkande föreslog att exponering av tobaksvaror på säljställen förbjuds. Utredningen refererade till WHO:s riktlinjer om att synlig tobak i butikerna i sig är reklam och ett effektivt sätt för tobaksbolagen att marknadsföra tobak. Även Kommissionen för jämlik hälsa rekommenderar i sitt slutbetänkande exponeringsförbud för tobak.

Rökningen skördar 12 000 liv varje år i Sverige. Rökningen bidrar också starkt till att hälsoklyftorna i vårt land växer. Ett exponeringsförbud kan bidra till att minska klyftorna, skydda våra barn och rädda tusentals liv. Det är dags nu.

Forrige artikel Saco: Sluta se tekniken som ett hot Saco: Sluta se tekniken som ett hot Næste artikel IKFF: Vapenexporten strider mot en feministisk utrikespolitik IKFF: Vapenexporten strider mot en feministisk utrikespolitik