Debatt

Timbro: Sänk skatten på arbete och kapitalinkomst

DEBATT. Ta bort statliga inkomstskatten, halvera bolagsskatten och gör momsen enhetlig. Det skulle göra skatterna mer rättvisa och leda till högre tillväxt, skriver Jacob Lundberg, Tf vd och chefsekonom, Timbro.
.

"Jag föreslår att fastighetsskatten på hyreshus och kommersiella fastigheter avskaffas. Inkomster från dessa fastigheter beskattas redan, så en extra fastighetsskatt är dubbelbeskattning."
"Jag föreslår att fastighetsskatten på hyreshus och kommersiella fastigheter avskaffas. Inkomster från dessa fastigheter beskattas redan, så en extra fastighetsskatt är dubbelbeskattning."Foto: Fredrik Sandberg/TT
Jacob Lundberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige behöver en skattereform. Det finns stora problem med dagens skatter – skattesatserna är för höga. De är dessutom ofta olika höga på olika saker, vilket stör ekonomin. Skattesystemet är också svårt att förstå och kostsamt för företagen att hantera.

Mitt förslag till skattereform finns presenterat i rapporten Framtidens skatter: En reform för tillväxt och enkelhet. I rapporten lägger jag fram förslag för tre områden: skatterna på arbete, kapitalskatterna och momsen.

Avskaffa statlig inkomstskatt

Skatterna på arbete står ensamma för majoriteten av skatteintäkterna. Ett problem är höga marginalskatter. Trots värnskattens avskaffande har Sverige världens tredje högsta marginalskatter på höga inkomster. De är så höga att även fortsatta sänkta marginalskatter sannolikt inte skulle innebära något tapp av skatteintäkter.

Jag föreslår att den statliga inkomstskatten avskaffas. Dessutom bör man inte behöva betala pensionsavgift på den del av inkomsten som inte är pensionsgrundande (45 000 kronor i månaden). Det skulle sänka dagens marginalskatt på höga inkomster från 73 procent – inklusive moms och arbetsgivaravgifter – till 51 procent. Då blir det betydligt mer lönsamt att anstränga sig för att öka sin inkomst genom att arbeta fler timmar, söka mer välbetalda jobb eller utbilda sig.

Min föreslagna skattereform skulle göra skattesystemet mer rättvist, göra det mer lönsamt att anstränga sig, arbeta och driva företag, och göra Sverige till ett mer normalt land i skattesammanhang. 

Jacob Lundberg , Tf vd och chefsekonom, Timbro

Dessutom behöver det blir mer lönsamt att anstränga sig för att komma in på arbetsmarknaden. Jag föreslår att dagens krångliga jobbskatteavdrag ersätts med ett jobbgrundavdrag på 10 000 kronor i månaden. De första 10 000 kronorna i arbetsinkomst skulle alltså bli skattebefriade.

Halvera bolagsskatten

Skatterna på kapital behöver också reformeras för att främja investeringar och entreprenörskap. Jag föreslår att bolagsskatten halveras till 10,7 procent. Enligt forskningen skulle detta leda till högre löner. ”Undersökningarna tyder på att produktionsfaktorn arbete bär en relativt stor andel (större än 50 procent) av bolagsskatten i en liten öppen ekonomi”, sammanfattar finansdepartementet forskningen med.

Jacob Lundberg.
Jacob Lundberg. Foto: Timbro

Skatten på kapitalinkomster, som i dag varierar mellan 15 och 30 procent, bör sättas till 15 procent. Det skulle göra det mer lönsamt att spara och minska skillnaderna mellan olika typer av investeringar. Eftersom ränteavdraget sänks i samma grad minskar också incitamenten till skuldsättning.

Nej till dubbelbeskattning

Fastighetsbeskattningen behöver också förändras. Hyresrätter och kommersiella fastigheter är i dag överbeskattade jämfört med villor och bostadsrätter. Jag föreslår att fastighetsskatten på hyreshus och kommersiella fastigheter avskaffas. Inkomster från dessa fastigheter beskattas redan, så en extra fastighetsskatt är dubbelbeskattning.

För att hyrt och ägt boende ska beskattas likvärdigt föreslår jag också en låg skatt på villor och bostadsrätter, motsvarande skatten ägarna hade betalat om de i stället hade hyrt ut bostaden. Eftersom min föreslagna kapitalinkomstskatt är förhållandevis låg kan också en sådan fastighetsskatt sättas lågt. Att gå tillbaka till den gamla fastighetsskatten är varken möjligt eller önskvärt.

För att sänka flyttskatterna bör stämpelskatten – som man betalar vid köp eller belåning av fastighet – avskaffas, samtidigt som reavinstskatten sänks från 22 till 15 procent.

En enhetlig moms

Momsen är en av de bättre skatterna, särskilt om den är bred och enhetlig. Därför föreslår jag att momsen på mat, persontransporter, böcker, kultur, idrott med mera höjs till standardskattesatsen på 25 procent. Dessutom bör hyror, lotterier och föreningar beläggas med moms. Intäkterna från detta används till att sänka skatterna på arbete och kapital.

Min föreslagna skattereform skulle göra skattesystemet mer rättvist, göra det mer lönsamt att anstränga sig, arbeta och driva företag, och göra Sverige till ett mer normalt land i skattesammanhang. Det skulle på sikt leda till högre tillväxt och bättre levnadsstandard.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00