Tidigare statssekreterare kan ta över på Svensk biblioteksförening

Helene Öberg, tidigare statssekreterare hos dåvarande kulturminister Amanda Lind (MP), föreslås som ordförande för Svensk biblioteksförening. 

Öberg har också varit statssekreterare hos Gustav Fridolin som då var utbildningsminister. I det uppdraget ingick arbete med bland annat den nationella biblioteksstrategin, bemannade skolbibliotek, biblioteksersättningen samt Läsdelegationen.

Hon har också varit landstingsråd för Miljöpartiet i Stockholm. Därtill har han haft flera ideella uppdrag, bland annat som generalsekreterare för organisationen Sveriges Makalösa Föräldrar.

Omröstningen äger rum vid Svensk biblioteksförenings årsmöte den 20 maj. Om Öberg blir vald tar hon över efter Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek. 

Övriga föreslagna ledamöter

  • Brit Stakston, Journalist och mediestrateg
  • Catharina Isberg, Bibliotekschef, Helsingborgs stadsbibliotek
  • Peter Björkman, Samordnare, Regionbibliotek Västernorrland
  • Rebecca Bachmann, Bibliotekschef, Södersjukhuset, Stockholm
Nämnda personer

Helene Öberg

Ordförande för Svensk biblioteksförening
Studier till lärare i svenska och svenska som andraspråk (Malmö högskola)

Brit Stakston

Mediestrateg, författare, styrelseledamot Svensk biblioteksförening, grundare Blankspot

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget