Tidigare metallbas blir äldresamordnare

ÄLDREOMSORG. Tidigare fackordföranden Göran Johnsson blir regeringens nationella samordnare för äldreomsorgen.

Under tolv års tid var han ordförande för Metallindustriarbetaförbundet, nuvarande IF Metall. Nu ska Göran Johnsson ta sig an uppdraget som regeringens nationella samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen.

– En förutsättning för att Sveriges äldre ska få en vård och omsorg av god kvalitet är tillgången på personal med rätt kompetens. Det måste också finnas förutsättningar för personalen att vilja stanna kvar i yrket. Genom att tillsätta en nationell samordnare kan vi skapa större trygghet i vardagen för Sveriges äldre, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Kommunerna behöver stöd

Kompetensförsörjningen är i första hand ett kommunalt uppdrag och ansvar, men regeringen gör bedömningen att äldreomsorgen står inför en utmaning med fler äldre och stora pensionsavgångar som kräver nationellt stöd.

Uppdraget ska slutredovisas för regeringen senast den 15 juni år 2021.

 

Forrige artikel Finansministrarna stryper flödet till fossilt Finansministrarna stryper flödet till fossilt Næste artikel Anders Borg: Anders Borg: "Är mycket skeptisk till regeringens politik"
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.