Terrorhot ökar trycket på regeringen

HOT. SÄPO:s beslut att uppgradera nivån på terrorhotet sätter press på regeringen att ta fram konkreta åtgärder mot terrorismen. Den lag som ska stoppa dem som reser utomlands för att delta i terrordåd kan träda i kraft en bit in på nästa år, enligt inrikesminister Anders Ygeman.

På onsdagen höjde Säkerhetspolisen hotnivån till nivå fyra, "högt hot", på den femgradiga skalan.  Bakgrunden är en samlad bedömning av den internationella utvecklingen efter attentaten i Paris samt att Säpo har fått informationen som har lett till en förundersökning om förberedelse till terroristbrott och där är en man anhållen i sin frånvaro.

– Regeringen tar uppgraderingen av terrorhotsbedömningen på största allvar, sade inrikesminister Anders Ygeman (S) då han på onsdagskvällen kommenterade Säpos beslut.

Flera förslag

För regeringen innebär detta också att trycket på att lägga fram förslag till lagändringar blir högre. Sedan tidigare har en rad åtgärder aviserats i den strategi mot terrorism som regeringen presenterade i augusti.

Nu säger Ygeman att lagen kring grova vapenbrott ska skärpas så att brottet kan straffas i ett tidigare skede och där kommer regeringen att lägga fram ett lagförslag redan i denna månad. Förslag till nya regler som ska hindra missbruk av svenska pass kommer före jul, enligt inrikesministern.

Lag mot terrorresor

Regeringen går även vidare med förslaget som ska göra det straffbart att resa från Sverige till ett annat land med syftet att begår terrorhandlingar eller att ge eller ta emot terroristutbildning. Även den som organiserar, underlättar eller rekryterar till en terrorismresa ska straffas, liksom att finansiera den typen av resor. Det utredningsförslag som är basen i de nya reglerna fick ett visst motstånd från remissinstanserna som menade att de kan bli svåra att tillämpa.

Regeringen ska dock lägga ett lagförslag på riksdagen bord före jul, enligt Ygeman. Men det förslaget lär inte riksdagen hinna med att behandla så att lagen kan börja gälla vid årsskiftet.

När kan en sådan lag tidigast träda i kraft?

– Tidigt nästa år, under våren. Jag har förstått att det finns en beredvillighet från riksdagspartierna att behandla förslaget skyndsamt, säger Anders Ygeman till Altinget.

Nästa steg är att ta ställning till om den som krigar för en terroristorganisation ska straffas, den frågan utreds dock ännu och ett förslag väntas nästa sommar.

Samtal med de borgerliga

Inrikesministern flaggar också för samtal med oppositionen kring en rad frågor i terrorbekämpningen. Under vilka former det ska ske är inte klart. Han säger dock att regeringen har haft samtal med oppositionen sedan i somras.

– Målet är att vi fortsätter att vara eniga om huvuddragen i arbetet mot terrorismen, säger Anders Ygeman.

Regeringen kommer att sjösätta en översyn av dagens regler för avlyssning och andra så kallade hemliga tvångsmedel. Bakgrunden är att dagens polismetoder inte fungerar så bra då kommunikationen mellan misstänkta sker via krypterade samtal, kontantkortstelefoner och på hemliga chattsidor på nätet. En fråga blir att granska om hemlig avläsning av datorer ska tillåtas, en metod som Säpo har efterfrågat och som ger större möjlighet att läsa kommunikation som sker på sociala forum och stängda chattsidor.

Forrige artikel Politisk oenighet kring abortregister Næste artikel Trakasserier i reklam räknas som aggressivt