Debatt

TCO: ”Inte rimligt att tala om sänkt a-kassa”

Forskning visar att sänkta nivåer i a-kassan kan minska utbudet av arbetskraft. En sänkt a-kassa riskerar därmed att leda till ökad brist på arbetskraft. Det skriver Maria Ahrengart och Håkan Gustavsson, utredare på TCO.

Arbetslösheten har fallit brant sedan sommaren 2020, skriver debattörerna.
Arbetslösheten har fallit brant sedan sommaren 2020, skriver debattörerna. Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Arbetsförmedlingens statistik visar att efterfrågan på personal är på rekordnivåer och enligt Konjunkturinstitutet har bristen på arbetskraft i näringslivet stigit till de högsta nivåerna någonsin. Även antalet vakanser, alltså de lediga jobb som omgående kan tillsättas, är på historiskt höga nivåer i SCB:s mätningar. Därtill har arbetslösheten fallit brant sedan sommaren 2020. Konjunkturinstitutets mätningar visar också att arbetsgivarna i näringslivet planerar för att anställa fler.

Utbredd brist på arbetskraft

Även om den ryska invasionen av Ukraina och den just nu höga inflationen kommer att kyla av ekonomin räknar de flesta prognosmakare med att detta endast kommer att påverka arbetsmarknaden negativt i mindre grad. Allt talar således för fortsatt utbredd brist på arbetskraft även framöver.

Brist på arbetskraft är negativt. När lediga jobb inte kan tillsättas kan inte företag producera och växa fullt ut. Det innebär i sin tur att både sysselsättning och tillväxt begränsas. Därmed begränsas bland annat även möjligheterna att utveckla välfärden. Brist på arbetskraft påverkar också de yrkesverksammas arbetsmiljö negativt.

Forskning visar att högre ersättning i a-kassan motverkar att människor försvinner ut ur arbetskraften. Det beror på att det blir relativt mer lönsamt att vara kvar i arbetskraften och söka arbeten när arbetslöshetsersättningen är högre. Att vidta åtgärder som leder till ett minskat utbud av arbetskraft är oklokt. Ett minskat utbud av arbetskraft riskerar att göra det ännu svårare för både privata och offentliga arbetsgivare att hitta ny personal.

För låg ersättning

Ursprungligen var a-kassan tänkt att ge 80 procent av tidigare lön om man blir arbetslös. Trots en tillfällig höjning under pandemin (från som mest 910 kronor per arbetslöshetsdag till som mest 1 200 kronor per arbetslöshetsdag) når dock få arbetslösa denna nivå. Höjningen har gjort att två av tio i stället för en av tio av de heltidsarbetande tjänstemännen får 80 procent av sin tidigare lön.

Från och med nästa år kommer ersättningen att sänkas till tidigare nivåer vilket för de flesta innebär en ersättning på 50–60 procent av den tidigare lönen.

Av samtliga som arbetar heltid får hälften 80 procent i ersättning vid de temporärt höjda nivåer som gäller året ut, i stället för en av tio vid de ordinarie nivåerna. Från och med nästa år kommer ersättningen att sänkas till tidigare nivåer vilket för de flesta innebär en ersättning på 50–60 procent av den tidigare lönen.

A-kassan skapar trygghet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. TCO välkomnar denna utveckling. Digitalisering, automatisering och klimatfrågan kräver att vi har förmågan att ställa om, och i denna omställning är a-kassan central. Arbetslöshetsförsäkringen skapar trygghet och är därför viktig för vår förmåga att ställa om och möta framtidens arbetsmarknad.

I ett läge där bristen på arbetskraft är hög och a-kassan inte ger 80 procent av den tidigare lönen är det inte rimligt att tala om en sänkt a-kassa. Tvärtom behöver de nu tillfälliga nivåerna i a-kassan permanentas och taket för ersättningen indexeras, det vill säga följa löneutvecklingen, så att inte ersättningens värde urholkas när lönerna stiger.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget