Taxis centraler för redovisning införs senare

TRAFIK. Riksdagen har beslutat att senarelägga införandet av det nya systemet med redovisningscentraler för taxitrafik.

Anledningen är att de blivande redovisningscentralerna ska hinna bli godkända och starta sin verksamhet innan skyldigheterna för taxitrafikföretagen inträder.

Bakgrunden är att riksdagen i juni förra året beslutade om en lag om redovisningscentraler för taxitrafik, ändringar i taxitrafiklagen och ändringar i lagen om vägtrafikregister. Med de nya reglerna blir det en skyldighet för taxibilar med taxameter att vara anslutna till en redovisningscentral. Detta för att ge Skatteverket bättre insyn.

Alla lagändringar var tänkta att träda i kraft den 1 januari 2016.

Men Transportstyrelsen har pekat på praktiska problem om alla lagar träder ikraft samtidigt. Transportstyrelsen menar att skyldigheten att vara ansluten till en redovisningscentral bör träda i kraft vid ett senare tillfälle än lagen om redovisningscentraler för taxitrafik.

 

Forrige artikel Säpo höjer hotnivån Næste artikel Krav på snabbare prövning av skjutfält
Överblick: Saco säger ja och Preem satsar på rapsolja

Överblick: Saco säger ja och Preem satsar på rapsolja

ÖVERBLICK. Folkhälsomyndigheten vill isolera demenssjuka med covid-19 och regeringen inför 50-gräns på nattklubbar. Preem satsar på rapsolja och socialnämnden i Norrköping kommun ska brottsutredas om Lilla hjärtat. Läs Altingets nyhetsöverblick.