Debatt

Tänker regeringen ta landsbygdens ödesfrågor på allvar?

När nu landsbygden äntligen börjar uppmärksammas av fler, står vi plötsligt utan en minister. När tänker regeringen återinsätta en landsbygdsminister och visa att man tar landsbygdens utmaningar på allvar? Det frågar Staffan Eklöf (SD).

Tidigare landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och Per Bolund (MP). Sverige behöver helst en ny regering, men fram till valet behöver vi åtminstone en aktiv landsbygdsminister, skriver debattören.
Tidigare landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och Per Bolund (MP). Sverige behöver helst en ny regering, men fram till valet behöver vi åtminstone en aktiv landsbygdsminister, skriver debattören.Foto: Janerik Henriksson/TT
Staffan Eklöf
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk politik har en egenhet att ha blinda fläckar som omfattar nästan hela det politiska etablissemanget. I många år har man glömt bort landsbygden. När nu landsbygden äntligen börjar uppmärksammas av fler, står vi plötsligt utan en landsbygdsminister. Det är oklart om posten alls kommer att tillsättas före valet.

Frågor som bränslepriser, reseavdrag, kollektivtrafik, infrastruktursatsningar, vindindustriutbyggnad, rovdjurspolitik, skogsbruk, jordbruk, enskilda avlopp, strömmingsfisket, strandskydd och mycket mer får ett perspektiv i Stockholm, men ett annat perspektiv om man lyssnar på de som bor och verkar på landsbygden. Utan en minister med särskilt ansvar för landsbygden riskerar Sverige att falla tillbaka i glömska för landsbygdens perspektiv.

Sverige checkar ut

Det duger inte att Sverige checkar ut och lämnar likasinnade medlemsstater i sticket.

Utan minister med särskilt ansvar för de areella näringarna kommer dessa att hämmas. Skogen är en av våra främsta exportindustrier och det svenska jordbruket ger mat av just den profil som stadsbor ofta efterfrågar samt trygghet vid kris. Det pågår i skrivande stund flera initiativ i EU som är ensidiga och ogenomtänkta och som går emot svenska intressen. De syftar till att förbättra klimat och miljö, men saknar konsekvensutredningar för målsättningarnas effekter på andra värden, till exempel de gröna näringarna och en levande landsbygd.

En aktiv svensk landsbygdsminister kan göra stor skillnad i sådana EU-förhandlingar. Det duger inte att Sverige checkar ut och lämnar likasinnade medlemsstater i sticket. Då får vi en politik som missgynnar Sverige som helhet och boende på landsbygden i synnerhet. Sverige behöver en engagerad och påläst ansvarig minister som kan slåss för det som är Sveriges bästa, mot andra länders ministrar, hos vilka förståelsen för svenska villkor ofta är obefintlig.

Krävs en aktiv landsbygdsminister

EU-reglerna för jordbruksstöd har blivit lite bättre för nästa programperiod, eftersom mer lämnas till medlemsstaten att bestämma om. I stället för detaljerade krav ska EU-kommissionen granska de olika medlemsstaternas strategiska planer och se om de lever upp till unionens målsättningar.

För att fördelarna ska kunna förverkligas, krävs det en aktiv landsbygdsminister som har tid att lyssna på näringarna och som klarar av att initierat göra nödvändiga avvägningar.

MP sätter stopp

På skogssidan går utvecklingen åt motsatt håll. Där ska EU, enligt gällande fördrag, inte ha någonting att säga till om, men kommer hela tiden med nya initiativ som berör just skogen, med klimat och miljö som motiv. På så sätt försöker EU att bakvägen reglera ländernas skogspolitik. Det måste vi sätta stopp för.

Alla medlemsstater med ett betydande skogsbruk, utom Sverige, har skrivit ett brev till Kommissionen där man i finare ordalag har bett den hålla fingrarna borta från skogspolitiken. Troligen heter anledningen till att Sverige inte har undertecknat brevet Miljöpartiet. Det råder nämligen en intern splittring mellan regeringspartierna, som man försöker att mörka genom att inte ta ställning i en rad för Sverige viktiga frågor.

Sverige behöver helst en ny regering, som förstår och värdesätter de gröna näringarna och som förmår enas om att villkoren för människor på landsbygden måste förbättras. Fram till valet behöver vi åtminstone en aktiv landsbygdsminister.

Vi behöver en ansvarig minister

Socialdemokraterna tog bort en landsbygdsminister som i alla fall lyssnade. I stället fick vi en minister med fokus på helt andra frågor, som nu med vänsterhanden även ska ansvara för de areella näringarna och landsbygdens villkor. Det kan omöjligen bli bra. När tänker regeringen återinsätta en landsbygdsminister och visa att man tar landsbygdens utmaningar på allvar?

Nämnda personer

Jennie Nilsson

Riksdagsledamot (S), bostadspolitisk talesperson
Gymnasieutbildning med social inriktning (Sannarpsgymnasiet i Halmstad, 1990)

Ibrahim Baylan

Tidigare näringsminister (S)
Pol.mag (Umeå universitet, 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00