Debatt

"Tanken på ett statligt DNA-register är skrämmande"

DEBATT. Regeringen överväger att blodprover från PKU-registret ska få användas i brottsutredningar. Det för tankarna till storebrorssamhällen och totalitära stater och är ett kontraktsbrott mot alla de som tillåtit att deras nyfödda barns blodprov sparas i biobanken, skriver EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Christofer Fjellner (M), EU-parlamentariker
Christofer Fjellner (M), EU-parlamentariker Foto: Peter Knutson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Christofer Fjellner
EU-parlamentariker för Moderaterna

PKU-registret är inte vilket register som helst. Det innehåller sparade blodprover från miljoner svenskar. Hittills har proverna enbart använts för forskning och medicinska ändamål.

Regeringen tillsatte nyligen en utredning om biobanker ska få användas i brottsutredningar, och i direktiven pekas PKU-registret specifikt ut. Därför ligger frågan nu på bordet. Bara tanken att staten ska ha ett register med alla människors DNA är väldigt obehaglig.

Strikta regler kan ändras

PKU-provet tas på alla nyfödda barn i Sverige för att hitta vissa medfödda sjukdomar som behöver behandlas redan från tidig ålder. Prover finns sparade från alla oss födda 1975 eller senare. Syftet är att kunna använda proverna till forskning för att bota och lindra olika sjukdomar. Det finns strikta regler för hur proverna får användas, och varje forskningsprojekt måste godkännas av en särskild etiknämnd. Men det kan regeringen nu alltså tänka sig att ändra på.

Det är direkt skrämmande att regeringen nu öppnar upp för att ändra hur PKU-registret får användas.

Det är inte första gången PKU-registret utreds. Den förra regeringen undersökte också möjligheterna till en ny biobankslag så sent som 2010. Men då lämnade socialminister Göran Hägglund (KD) instruktioner som rätt och slätt innebar ett förbud mot att använda PKU-registret vid brottsutredningar. Utredaren fick inte ens ta i frågan.

Även försäkringsbolagen kan få tillgång

Några sådana begränsningar finns inte i den nya utredningen. Tvärtom skriver regeringen i utredningsdirektivet att utredaren förutsättningslöst ska utreda om PKU-registret ska få användas i brottsutredningar, redovisa för- och nackdelar med detta och överlämna ett konkret förslag till regeringen. Regeringen vill också titta på andra frågor som rör användningen av prover i biobanker. Bland annat om försäkringsbolag ska kunna få tillgång till proverna. Det är inte möjligt i dag.

Ett kontraktsbrott

Det är direkt skrämmande att regeringen nu öppnar upp för att ändra hur PKU-registret får användas. Föräldrar har låtit sina nyfödda barns blodprov ingå registret för att hjälpa till med livsviktig forskning. Men nu kan det plötsligt bli ändring på det. Det är ett kontraktsbrott, och det skadar allmänhetens förtroende för andra viktiga projekt av samma slag.

Forskare och sjuka som drabbas

Någon kommer säkert säga att vi som har rent mjöl i påsen har ingenting att oroa oss för. Men det är faktiskt inte kriminella som har störst anledning att oroa sig om reglerna ändras. Det är våra forskare och de som lider av sjukdomar som skulle kunna lindras eller botas med hjälp av registerforskning. I slutändan blir det de som kommer att drabbas hårdast om PKU-proverna också får användas till att utreda brott, när allt fler väljer att lämna registret.

Nämnda personer

Christofer Fjellner

Förste vice ordförande (M) kommunstyrelsens Stockholms stad, oppositionsborgarråd Stockholms stad, ledamot i partistyrelsen
Studier i statsvetenskap och ekonomi (Lunds uni. och Uppsala uni.)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget