”Syriska barn ligger två år före i matematik”

INTEGRATION. Syriska nyanlända lärare kan vara till stor hjälp även för svenska barn, vars kunskaper i matematik har blivit allt sämre, hoppas Camilla Waltersson Grönvall, (M).

Regeringen och allianspartierna har enats om en rad åtgärder som syftar till att underlätta för kommunerna att ta emot nyanlända i skolorna.

En del handlar om att nyttja kompetensen hos nyanlända vuxna för att de snabbare själva ska kunna bli en resurs i undervisningen.

– Jag tror att det finns många kommuner som famlar i hur man ska möta nyanlända barn. Genom de åtgärder som presenteras i dag kan utredaren visa på rad möjligheter för att gå vidare, säger Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall, (M), till Altinget.

– Min hjärtefråga är att vi kan ta tillvara på nyanländas kompetens. De finns så många duktiga och välutbildade personer som vill vara en tillgång i svensk skola, men som i många fall får sitta månader i passivitet i ett asylboende.

Bred överenskommelse

Det vill regeringen och allianspartierna ändra på. De har enats om flera olika uppdrag till den utredning som regeringen tillsatte nyligen och som handlar om nyanländas elevers utbildning.  

– Besluten idag om tilläggsdirektiv är inom ramen för den migrationspolitiska överenskommelsen, sade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på en pressträff där förslagen presenterades. 

Många av de som kommit till Sverige på senare tid är från Syrien.

– Det är inte sällan att de syriska barnen ligger före de svenska barnen så mycket som två år i matematik. Då finns det naturligtvis mycket att lära sig av de syriska lärarna - deras ämneskunskaper och deras sätt att lära ut, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Stora olikheter

Hon påpekar att Syrien är ett land som till skillnad från Sverige har stora olikheter i utbildning. Tio procent har en väldigt låg utbildningsnivå medan en stor del av befolkningen har en hög utbildningsnivå.

– Man får vara försiktigt när man pratar om Syrien och de syriska barnen. Men där det fungerar bra är ämneskunskaperna höga, säger hon

Camilla Waltersson Grönvall tycker att matematik är speciellt intressant i dessa sammanhang.

– Vi fortsätter att falla i det ämnet medan de syriska barnen ligger långt före.

De extra uppdrag som utredningen har fått handlar bland annat om att analysera vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet, både på kort och lång sikt. Sedan ska dessa kompetenser matchas med de kunskaper som kvinnor och män som är asylsökande eller omfattas av lagen om etableringsinsatser har.

Därtill är det en rad frågor som ska snabbutredas och som alla syftar till att snabbare och bättre få in nyanlända som lärare eller i andra yrken i den svenska skolan. I första hand som en resurs för att undervisa nyanlända elever, men på lite längre sikt som resurs till hela skolan (se faktaruta).

Forrige artikel Tobé: Misstag att inte agera tidigare Næste artikel Klart med flyktingstöd till kommuner
LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren

LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren

DEBATT. Nu måste huvudmän och rektorer i samråd med skyddsombuden fatta aktiva beslut om undervisning ska ske på distans. De lärare som fortsätter undervisa på plats ska erbjudas kostnadsfria munskydd, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.