Sverige får minimilönsundantag – men säger nej ändå

Den svenska kampen mot minimilöner på EU-nivå fortsätter. Sverige har fått igenom ett undantag i direktivet. Men vill allra helst se att förslaget stoppas helt.

Som TCO-ordförande välkomnade Eva Nordmark den sociala pelaren för fem år sedan. Men konsekvensen, en föreslagen minimilönlagstiftning på EU-nivå, förkastar hon som arbetsmarknadsminister 2022.
Som TCO-ordförande välkomnade Eva Nordmark den sociala pelaren för fem år sedan. Men konsekvensen, en föreslagen minimilönlagstiftning på EU-nivå, förkastar hon som arbetsmarknadsminister 2022.Foto: Claudio Bresciani/TT
Sanna RaymanJohan Manell

EU:s institutioner har enats om ett direktiv om minimilöner, som EU:s medlemsländer och parlamentet ska ta ställning till.

– Vi kommer att föreslå till riksdagen att Sverige – trots att vi uppnått viktiga förändringar i förhandlingarna – ska rösta nej till direktivet, sade Nordmark på en pressträff i veckan och konstaterade vidare att ”Vi har i Sverige aldrig velat se någon lagstiftning om minimilöner på EU-nivå”.

I direktivets lydelse undantas den svenska modellen från direktivets bestämmelser, vilket innebär att arbetsmarknadens parter även framöver kommer att ha ansvaret för lönebildningen i Sverige. Men då Sveriges överordnade inställning är att frågan bör hanteras nationellt kommer Sverige likväl att säga nej till direktivet – ett besked som LO-ordföranden Susanna Gideonsson välkomnar.

– Den svenska modellen ska värnas. Löner och villkor i Sverige ska inte bestämmas av politiker i Bryssel och inte heller i Sveriges riksdag, utan i förhandling mellan parterna på svensk arbetsmarknad, sade hon på pressträffen.

Sveriges kamp mot minimilöner på EU-nivå har pågått i flera år. Redan när Stefan Löfven och regeringen bjöd in till socialt toppmöte i Göteborg 2017 höjdes oroade röster att EU skulle ge sig in i arbetsmarknadspolitiken. En av dessa var dåvarande europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M).

”Social rättvisa är en nationell kompetens eftersom vi har väldigt olika arbetsmarknadsmodeller och för att fördelning av skattepengar och bidrag sker nationellt. I Sverige nås överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, inte mellan politiker.”, skrev hon på Altinget i november 2017.

Dåvarande TCO-ordföranden Eva Nordmark, i dag arbetsmarknadsminister svarade att:

”Det är också viktigt att vara tydlig med vad den sociala pelaren faktiskt innebär. Den ska ses som ett vägledningsdokument, byggd på gemensamma värderingar och principer, inte ett verktyg för harmonisering av frågor som i huvudsak är nationellt ansvar.”

Men de som befarade att det skulle komma lagstiftningsförslag på arbetsmarknadsområdet fick rätt. EU-kommissionen vill besluta om minimilöner på EU-nivå. Och motståndet mot dessa har enat svensk höger och vänster, arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer.

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.