Sverige backar EU-position om glyfosat

ROUNDUP. Världens mest använda växtskyddsmedels framtid i Europa är ett hett debattämne. På torsdag och fredag samlas medlemsländernas experter igen för att diskutera dess framtid.

I den infekterade europeiska debatten kring framtiden för växtskyddsmedlet glyfosat börjar det bli tajta tidsramar. Den 15 december går det nuvarande godkännandet ut. Ett beslut i frågan om glyfosat ska få fortsatt tillträde till den europeiska marknaden behöver vara på plats innan dess. Men vilket beslut det blir är fortsatt mycket oklart.

– Flera länder ställer sig frågande till förslaget, och endast ett fåtal länder har sin position klar, säger Runa Njålsson vid Kemikalieinspektionen till Altinget, som tillsammans med en kollega företräder Sverige i samtalen.

Läs mer: EU försöker igen - ger Glyfosat tio år till 

Tillåt mer – och mindre
EU-kommissionen lade i våras fram sitt senaste förslag: Ge glyfosat tillgång till den europeiska marknaden i tio år till. Men just det att EU-kommissionen föreslog tio år, istället för de normala 15 åren, är det som länderna ifrågasätter – från båda håll. Kommissionen menar att det förkortade tillståndet baseras på att det är viktigt att bemöta den oro som lyfts fram från medborgare om att ämnet är cancerframkallande, samtidigt som det är viktigt att följa utvecklingen i forskningen. Vissa länder svarar dock att de borde föreslå ett normalt godkännande, medan andra – däribland Frankrike, vill förkorta godkännandet ytterligare.

Den svenska regeringen gick under måndagskvällen ut med ett uttalande om att de nu ställer sig bakom bedömningen från de europeiska expertmyndigheterna på området, Efsa och Echa, som säger att det inte finns tillräckligt stöd för att säga att ämnet är cancerframkallande. Men att helt backa upp en tioårsförlängning vid en omröstning är inte klart om regeringen kommer att göra.
“Regeringen respekterar Echas slutsats. Vi anser att den yrkesmässiga användningen av glyfosat ska vara noga kontrollerad och kommer att vara aktiva under diskussionerna i Bryssel. Hur vi kommer att rösta vid en omröstning kommer naturligtvis att bero på hur de diskussionerna utvecklar sig.” skriver MP-miljöministern Karolina Skogs pressekretare i ett mejl till ATL.

"Kommissionen vill ju ha medlemsländernas stöd"
I mötet på torsdag och fredag är det inte aktuellt med en omröstning, och de svenska delegaterna har inte heller fått något ytterligare bud kring hur de ska ställa sig vid en omröstning.
– Det behöver vi dock inte eftersom vi bara ska ha en diskussion, men om ett beslut ska kunna tas innan december så krävs det att alla länder tar sin position.
Redan före veckans möte ombads medlemsländerna att skicka in sina positioner. Det gjorde dock mindre än hälften. Av det som framkom där säger Runa Njålsson att det fortsatt är oklart om det går att få ihop till en kvalificerad majoritet bakom kommissionens förslag.
Kommissionen har i slutändan möjlighet att själva fatta beslut om en förlängning, men söker alltid så brett stöd som möjligt från medlemsländerna kring sina beslut.
– De vill ju ha medlemsländernas stöd. De försökte förra året men fick vare sig stöd i vår kommitté eller hos omprövningskommittén. Nu försöker de få fram ett svar, fortsätter Runa Njålsson.

Läs mer om bakgrunden: Omstritt ogräsmedel undgår EU-förbud 

Frågan om växtskyddsmedlets framtid debatteras friskt även på annat håll. I Kanada och Nya Zeeland landade de i att förlänga tillståndet, samtidigt som det i I USA pågår flera rättsprocesser där bönder söker skadestånd då de utvecklat cancer efter användning av växtskyddsämnet. 

Läs mer: Monsanto portas från EU-parlamentet  

Forrige artikel Miljonruschen till svensk skola Miljonruschen till svensk skola Næste artikel Förslag om klimatanpassning får svalt mottagande Förslag om klimatanpassning får svalt mottagande