Svensk-tysk markering mot USA

EU. Beslutet av USA:s president Donald Trump att införa ett inreseförbud för medborgare från sju länder får kritik av Sveriges statsminister Stefan Löfven och Tyskland förbundskansler Angela Merkel.

– Det är djupt beklagligt och oroande att USA har beslutat att stoppa flyktingar och andra från sju länder att resa till USA. Det riskerar att öka motsättningarna och spå på misstron mellan människor, sade Stefan Löfven på en presskonferens med Tysklands förbundskansler Angela Merkel som är på besök i Stockholm.

Motivet bakom det amerikanska beslutet är att hindra terrorister från sju i huvudsak muslimska länder: Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia och Jemen. Beslutet drabbar även personer med dubbla medborgarskap.

Angela Merkel ansåg liksom Löfven att beslutet av USA:s president är felaktig.

–Kampen mot terrorism rättfärdigar inte att man går emot en folkgrupp, sade hon.

Kontraproduktivt

Enligt statsminister Löfven är beslutet snarare kontraproduktivt och bidrar inte till att stärka säkerheten. Dessutom kan beslutet också drabba svenska medborgare med dubbla medborgarskap, vilket är oacceptabelt enligt statsministern. Senare på tisdagen kom dock beskedet från USA att de med dubbla medborgarskap kommer att släppas in i landet.

Han och Merkel underströk att det nu är ännu viktigare med ett enat EU när det gäller synen på alla människors lika rättigheter.

De båda EU-ledarna lyfte också upp frågan om ett gemensamt asylsystem för EU och en ökad solidaritet mellan länderna när det gäller att ta emot flyktingar. Sverige och Tyskland tillhör de EU-länder som  tagit emot flest asylsökanden under de senaste åren. De försök som hittills har gjorts inom EU för att få fler länder att ta emot människor på flykt har misslyckats. EU-kommissionen lade i somras fram ett nytt förslag på en form av bördefördelning och det lagpaketet håller nu på att förhandlas.

Nytt asylavtal

Såväl Löfven som Merkel underströk att det också är viktigt att få till ett avtal med ursprungsländer och transitländer i Afrika för att minska flyktingströmmarna till EU. Den frågan kommer också att tas upp på det informella EU-toppmötet som äger rum nu på fredag i Valetta på Malta.

Senare i vår kommer Storbritannien sannolikt att anmäla sitt utträde ur EU. De förhandlingar som därefter sker kommer att uppta en hel del tid för EU-länderna. Men Angela Merkel pekade på att de kvarvarande 27 länderna inte får glömma sin uppgifter och stärka EU. Det handlar bland annat om att öka samarbetet om försvar och säkerhet och åtgärder mot arbetslösheten.

Under Merkels besök i Sverige undertecknades också ett samarbete kring innovationer, nya exportprodukter och ökad konkurrenskraft.  Bland annat innebär det så kallade innovationspartnerskapet ett samarbete om digitalisering i små- och medelstora företag.

Forrige artikel Shekarabi: Faxen död 2018 Shekarabi: Faxen död 2018 Næste artikel Så ska EU:s ledare hindra ny flyktingkris