Debatt

Svår balansgång när Kina vill investera i Sverige

Att hitta den rätta balansen mellan säkerhet och ekonomiska aspekter är viktigt för både näringslivet och staten när det gäller utländska direktinvesteringar – inte minst när det gäller Kina. Det skriver Anna Lundborg Regnér, Utrikespolitiska institutets Europaprogram.

”Kinesiska investeringar i Sverige ligger på höga nivåer i europeisk jämförelse.”
”Kinesiska investeringar i Sverige ligger på höga nivåer i europeisk jämförelse.”Foto: Heiko Junge/NTB/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Utredningen om hur Sveriges granskningssystem för utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan se ut är nu klar. Under arbetets gång har rivaliteten mellan Kina och USA ökat, och samarbete mellan USA och EU påbörjats på området. Den geo-ekonomiska positionering som detta innebär kommer bli en svår balansgång, och som näringslivet måste förhålla sig till.

Viss protektionism nödvändig

Sverige vill fortsätta vara öppet för handel och investeringar, inte minst för att upprätthålla attraktionskraft, främja innovation och generera jobbtillfällen. Den regelbaserade öppenheten och fria marknaden som detta förutsatt har dock förändrats. I dag används ekonomiska relationer som verktyg i säkerhets- och utrikespolitiken. Viss protektionism är därför nödvändig.

Granskningen syftar till att fortsätta släppa in de flesta investeringarna. Företag inom ”samhällsviktig verksamhet” och framväxande teknologier utgör några förslag på sektorer som bör täckas. Den senare kan kopplas till Kinas industristrategi ”Made in China 2025” som syftar till att göra dem världsledande inom vissa teknologiområden. Tillgång till dessa ska bland annat fås genom att investera i utländska företag med relevant verksamhet.

Gränsdragningen för vilka investeringar som tillåts kommer att vara svår. Risken med att stressa igenom uppbyggnaden av systemet blir att gränsen dras för långt, åt ena eller andra hållet, som i båda fall skulle skada Sverige. Att hitta den rätta balansen är viktigt för både näringslivet och staten.

Investeringar i medieföretag

Utredningen föreslår att investeringar i medieföretag inte ska ingå i granskningen som helhet. Påverkan som en investering kan ha på en aktörs beslutsfattning och beteende bör självklart beaktas. Utredningen menar dock att yttrande- och tryckfriheten är starkt grundlagsskyddade i Sverige. Att inkludera medieföretag kan därför komma i konflikt med grundlagen. I stället föreslås flera mellanvägar. Medias frihet och mångfald är en vital del av demokratin, vilket gör detta till en viktig aspekt av systemet.

En förutsägbar process

En balans måste hittas mellan näringslivets och statens intressen. Näringslivet vill inte att investeringsflöden hämmas: Processen måste vara förutsägbar, administrativt enkel för investerare, och ge snabba besked. Motsatsen kan bli avskräckande, och svenska företag löper risken att inte få in tillräckligt kapital. Samtidigt måste det finnas tid att genomföra en utförlig granskning.

I dag används ekonomiska relationer som verktyg i säkerhets- och utrikespolitiken.  

Inom 25 arbetsdagar föreslås beslut ges om huruvida granskning ska inledas. Om granskning påbörjas ska bland annat Säkerhetspolisen (Säpo) konsulteras och beslut ges inom tre månader, om inte ”särskilda skäl” finns då sex månader gäller. Den föreslagna anmälningsskyldigheten, för investeringar som skulle innebära minst tio procent av aktiebolag, täcker en stor mängd investeringar. Meningen är dock att få ska behöva gå vidare till granskning, färre till en längre, och ännu färre förbjudas, då eftersom ”det är nödvändigt med hänsyn till Sveriges säkerhet, allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige”.

Näringslivet borde dock inte vara intresserat av en kort och slarvig granskning. Säpo har trots allt klargjort att det finns risker. Kinesiska investeringar i Sverige ligger på höga nivåer i europeisk jämförelse. En grundlig process är något positivt. Det kommer att leda till att investerare med fel intentioner väljer bort Sverige, men välkomnar (och attraherar) dem med rätt intentioner. Dessa kommer troligtvis snabbt passera granskningen vilket gör att investeringsflödens takt inte borde försinkas avsevärt. Därmed kommer Sverige fortsätta vara ett land för innovation och kompetensbyggande.

Geografisk placering spelar roll

Utredningen föreslår att inte ge investeringar från något land extra uppmärksamhet i förväg. Få länder tillämpar (offentligt) denna typ av lista. Att ha länder som är undantagna eller inte behöver granskas lika noggrant är vanligare. Frankrike och Polen förenklar exempelvis för investerare från EES respektive OECD-länder. USA undantar vissa stater i den gemensamma underrättelsealliansen Five Eyes. Några sådana undantag föreslås inte för Sverige. Arbetet inom ramen för EU-US Trade and Technology Council kan i framtiden ge vissa lättnader för EU-länder. Det vore positivt för svenska företag.

Investerarens relation till ”utländska statliga intressen” som kan påverka säkerhet eller ordning föreslås dock granskas. Det ställer krav på ingående examinering av ägarstrukturer, förståelse för företagets reella grad av frihet från staten, och vad det innebär för direkt och indirekt inflytande.

Näringslivet kommer behöva förhålla sig alltmer till deras stats relation till USA och Kina. Företags marknadstillgång kommer troligen påverkas av hur länders företags investeringar släpps in i Sverige, exempelvis kinesiska företags. Allt eftersom fler länder utvecklar sina granskningssystem och bestämmer vilka investeringar som tillåts, kommer företags geografiska placering spela alltmer roll.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00