Studieron kan bli bättre med samverkan

SKOLUTVECKLING. Många elever känner sig otrygga i skolan och har ingen studiero, enligt Skolinspektionens rapport. Men det går att åtgärda med samverkan kring problemen.

Under en utfrågning i riksdagen med utbildningsutskottet presenterade Skolinspektionen statistik om hur elever upplever studieron i skolorna. Deras senaste enkät med alla elever i årskurs 5, årskurs 9 och andra året på gymnasiet visar att de flesta eleverna känner sig trygga i skolan. Men trots det så innebär deras siffror att omkring 10 000 elever i årskurs 9 svarat att de känner sig rädda. 40 procent av anmälningarna som kommer in till Skolinspektionen handlar om kränkningar i skolan. Ebba Östlin (S), ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka kommun, har också upplevt dessa problem i kommunen och har fått jobba förebyggande med olika åtgärder för att lösa problem med trygghet.

– Vi har jobbat strukturerat med det våldsförebyggande arbetet, hur man är mot varandra och hur man går från att vara passiv åskådare till en aktiv förändrare. Lärare behöver verktyg, men man behöver också vara en del av hela samhällsapparaten. Så det behöver finnas bra samarbete mellan skola, socialförvaltning och polis för att vi ska kunna bryta mönster.

Många skolor brister i arbetet

Ett av områdena som eleverna är minst nöjda med i Skolinspektionens enkät är studieron. Runt 3 av 10 elever upplever att de inte har studiero under lektionerna. Det är inte bara ljudnivån i klassrummen som är problemet, utan också att eleverna springer runt i klassrummet och gör annat än att studera. 40 procent av grundskolorna som Skolinspektionen besökt har brister i trygghet och studiero.

Behövs tydlighet för att få ordning

Men detta problem skiljer sig mycket mellan skolorna. Skolinspektionen uppger att skolor som har en bra studiero har en tydlig undervisning i kombination med tydliga ordningsregler. Ebba Östlin anser också att det måste finnas en samverkan i politiken och förvaltningsledningen med hur man utvecklar skolan.

– Det handlar inte bara om att arbeta inom samma skola, utan att det finns en tydlighet inom kommunen.

Föräldrar påverkar skolan

Trots att skollagen är tydlig med vilka åtgärder rektorn kan vidta för att öka tryggheten och studieron, möter de ibland motstånd. Sveriges skolledarförbund uppger att rektorer som blir utsatta för otillbörlig påverkan av föräldrar har ökat med 23 procentenheter under tre år.

– Vi måste ha en allmän debatt om det, det är en del i samhällskontraktet. Det handlar också om att ha förtroende. Föräldrar kanske är expert på sitt barn, men lärare är expert på barn i grupp, säger Ebba Östlin.

Forrige artikel Lena Hallengren ny minister Lena Hallengren ny minister Næste artikel En stor koalition i Sverige osannolik – men i Tyskland fungerar det En stor koalition i Sverige osannolik – men i Tyskland fungerar det
Färre svenskar vill sola

Färre svenskar vill sola

KORTNYTT. Andelen svenskar som gillar att vara i solen har minskat jämfört med förra året och de som inte är intresserade av att vara solbruna har blivit fler, visar en undersökning från Strålsäkerhetsmyndigheten.