Sträv ton när FOI kommenterar Försvarsmaktens råd

Forskning och teknikutveckling är gravt underfinansierat i det underlag som överbefälhavare Micael Bydén har lämnat över till regeringen. Det skriver Totalförsvarets forskningsinstitut i ett yttrande.

FOI har allvarliga invändningar mot att ÖB Micael Bydén inte har prioriterat forskningen nog i sitt underlag till regeringen.
FOI har allvarliga invändningar mot att ÖB Micael Bydén inte har prioriterat forskningen nog i sitt underlag till regeringen. Foto: Henrik Montgomery/TT
Johanna Alskog

Nyligen lämnade överbefälhavare Micael Bydén över sina råd till regeringen om Försvarsmaktens framtida utveckling. Men när Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ger sitt utlåtande om ÖB:s prioriteringar är det stundtals en mycket sträv ton i yttrandet.

Invändningarna gäller de delar i underlaget som rör forskning och teknikutveckling, det vill anslaget till forskning samt FOI:s förvaltningsanslag. Här har FOI ”allvarliga invändningar” angående Försvarsmaktens prioriteringar, enligt yttrandet.

Altinget har sökt FOI:s generaldirektör Jens Mattsson för en intervju, men pressavdelningen har meddelat att man ”avböjer intervju då det FOI vill säga står i det vi skrev om underlaget”.

Sann expertis tar tid att bygga.

I korthet handlar kritiken om att Försvarsmaktens förslag inte innebär en på långa vägar tillräcklig utveckling av anslagen till just forskning och teknikutveckling samt till FOI. Ska försvarsanslagen upp till två procent av BNP från och med år 2026, då krävs det att medlen till forskning börjar öka redan nästa år, skriver FOI. Kunskap måste säkerställas tidigt och felaktiga beslut kan bli kostsamma, varnar myndigheten.

Enligt Försvarsmaktens underlag bör FOI:s anslag ligga på 245 miljoner kronor nästa år, 250 miljoner år 2024 och därefter successivt öka för att ligga på 337 miljoner år 2035 (enligt 2023 års prisläge).

Anslaget till forskning bör fördubblas från knappt en miljard nästa år till knappt två miljarder år 2035, enligt Försvarsmakten.

Men det här är alltså inte nog, enligt FOI som i yttrandet skriver: ”Förslaget innebär inte en reell tillväxt av försvarsforskningen och tilldelningen är långt ifrån tillräcklig för att motsvara Försvarsmaktens, FMV:s, regeringens och Regeringskansliets behov av kvalificerat stöd genom tillväxtfasen.”