Straffbart att utge sig att vara någon annan

BROTT. I sommar skärps lagen så att det blir straffbart att använda någon annans identitet. Det nya brottet – olovlig identitetsanvändning – kan ge fängelse i upp till två år.

Per-Anders Sjögren

I dag är det lätt att få tillgång till andra människors personnummer och andra uppgifter och sedan använda dem, exempelvis för att ta lån i dennes namn. Men det kan även handla om att på sociala medier utge sig för att vara en annan person.

Att lägga beslag på någon annans identitet är i dag inte straffbart.  En förändring har varit på gång länge för att kriminalisera identitetsstölder, en lag som också riksdagen har efterlyst. I det förslag som nu Lagrådet ska granska föreslår regeringen att brottet olovlig identitetsanvändning ska omfatta de fall där någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och på så sätt ge upphov till skada eller olägenhet för den personen.

 I Lagrådsremissen konstaterar regeringen att brottet kan omfatta en rad olika gärningar, allt från att på sociala medier registrerar sig i någon annans namn till systematiska intrång som vållar omfattande olägenhet eller stor ekonomisk skada. Straffet ska därför vara böter eller fängelse i högst två år.

Regeringen har valt att gå lite längre än vad som tidigare planerats. Som Altinget tidigare rapporterat ska det nya brottet dessutom tas med i den lista över brott som kan utgöra olaga förföljelse, eller stakning. Den som systematiskt ägnar sig åt identitetsintrång kan då dömas för olaga förföljelse – ett brott som ger maximalt fyra års fängelse.

 Regeringens planer är att de nya reglerna  kan träda i kraft den 1 juli i år.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00