Stora fel i prognoser över räntor på statsskulden

BUDGET. Sju miljarder fel i genomsnitt. Det är facit när regeringen gör prognoser för att kunna budgetera utgifterna för statsskuldsräntor.

I regeringens känslighetsanalys framgår att utgifterna för statsskuldsräntorna är svåra att beräkna. En analys av utfallet för perioden 2000–2013 visar att anslaget har över- eller underskattats med i genomsnitt 7 miljarder kronor per år i statens budget. Det framkommer från underlaget om utgiftsområdet för statsskuldsräntor som riksdagen beslutade om på torsdagen.

För nästa anvisar riksdagen 20,4 miljarder kronor för räntor på statsskulden. De utgiftsmässiga räntorna beräknas därmed öka med närmare 14,3 miljarder kronor mellan 2014 och 2015.

Räntekostnaderna beräknas stiga 2014–2018 i takt med högre marknadsräntor, trots att statsskulden minskar. Uttryckt som andel av BNP beräknas utgifterna för statsskuldsräntorna öka under prognosperioden från 0,2 procent 2014 till 0,6 procent 2018.

Forrige artikel MP ger upp striden om Förbifart Stockholm MP ger upp striden om Förbifart Stockholm Næste artikel Mer pengar till brottsoffer