Stiernstedt ska styra upp nätläkarna

KORTNYTT. Regeringen vill få kontroll över de digitala läkartjänsterna. Utredaren Göran Stiernstedt samt Socialstyrelsen ska nu överväga hur marknaden kan styras upp, bland annat genom se över vilken vård som lämpar sig att vara digital.

– Vi måste se till att också digitala vårdmöten omfattas av de regelverk och kontrollsystem vi har för att säkra patientsäkerhet och se till att vårdens resurser används där de behövs som mest. Det här är en relativt ny företeelse som inte har ett tydligt regelverk idag så det måste redas ut, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande med anledning av de två uppdrag som regeringen beslutade om i syfte att styra upp nätläkarmarknaden.

Utredaren Göran Stiernstedt, som leder utredningen Ordning och reda i vården, får ett tilläggsuppdrag att se över hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter behov och fungera långsiktigt.

Samtidigt får Socialstyrelsen i uppdrag att se över både omfattning och inriktning på de digitala läkartjänsterna samt ta fram rekommendationer för vilken vård som lämpar sig att hantera som digitala vårdtjänster och lämna förslag på hur kvaliteten ska kunna följas upp.

Socialstyrelsen ska slutredovisa för regeringen i oktober i år, Göran Stiernstedt i slutet av året.

 

Beslutskedja: Ordning och reda i vården

20/12
2017
22/12
2017
1/3
2018
15/6
2018
12/6
2019
25/9
2019
1/10
2019
2/10
2019
24/10
2019
14/1
2020

Forrige artikel Quiz: februari Quiz: februari Næste artikel Så många M-väljare kan lägga sin röst på KD
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.