Statssekreteraren stänger inte dörren för stödåtgärder mot bostadskrisen

Regeringen vill titta på vilka kortsiktiga åtgärder som kan göra skillnad för den kraftiga inbromsningen i bostadsbyggandet. Statssekreterare Johan Davidson säger att man inte utesluter något slags stöd för att stötta branschen genom krisen. 

”Vi har gått till botten med Karolina Skogs utredning, den bostadssociala utredningen, och vi tycker att det finns många bra delar i den. Det jag kan säga är att utredningen bereds fortfarande i regeringskansliet, men med medskicket att vi ser många bra delar i den utredningen”, säger Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). 
”Vi har gått till botten med Karolina Skogs utredning, den bostadssociala utredningen, och vi tycker att det finns många bra delar i den. Det jag kan säga är att utredningen bereds fortfarande i regeringskansliet, men med medskicket att vi ser många bra delar i den utredningen”, säger Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). Foto: Louise Carlsson Örning
Louise Carlsson-Örning

Regeringen har fått kritik för att inte göra tillräckligt för att stävja bostadskrisen och den kraftiga inbromsningen i bostadsbyggandet. Samtidigt publicerade SCB nyligen nya siffror som visar ett störtdyk för byggandet under första kvartalet i år. 

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) bjuder nu in branschen till rundabordssamtal för en bredare diskussion om åtgärder. Det höjer förväntningarna på regeringens agerande, vilket statssekreterare Johan Davidson tycker att branschen ska ha. 

Det är framförallt på strukturområdet som vi kan förbättra för att stå bättre rustade inför en kommande konjunkturuppgång. Men vi vill ju inte stanna där. Vi vill också se vad som går att göra i det kortare perspektivet.

Johan Davidson, Statssekreterare hos infrastruktur och bostadsminister Andreas Carlson (KD)

I samband med ett seminarium anordnat av bostadspolitik.se säger han att regeringen tar frågan om inbromsningen i bostadsbyggandet på största allvar, både på infrastrukturdepartementet och i övriga regeringen och att branschen kan vänta sig handlingskraft.

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00