Statens servicecenter avbryter upphandling

KORTNYTT. Bristande konkurrens och ett för högt pris gör att Statens servicecenter (SSC) beslutat att avbryta upphandlingen av en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.

SSC har ett regeringsuppdrag att utveckla och etablera en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Men myndigheten har bara sett ett fåtal leverantörer som kan leverera hela kravbilden. 

– Vi utreder nu utifrån de nya förutsättningarna om staten själv kan ta hand om driften av tjänsten för att tillgodose en kostnadseffektiv och säker e-arkivtjänst för de statliga myndigheterna. Vi skulle då istället kunna fokusera på att upphandla programvarulicenser, vilket i sin tur sannolikt leder till fler anbud och därmed ökad konkurrens, säger Thomas
Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Forrige artikel Två riksrevisorer hänger löst Næste artikel Arbetsförmedlingen förhandlar om neddragning av personal Arbetsförmedlingen förhandlar om neddragning av personal