Statens servicecenter avbryter upphandling

KORTNYTT. Bristande konkurrens och ett för högt pris gör att Statens servicecenter (SSC) beslutat att avbryta upphandlingen av en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.

SSC har ett regeringsuppdrag att utveckla och etablera en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Men myndigheten har bara sett ett fåtal leverantörer som kan leverera hela kravbilden. 

– Vi utreder nu utifrån de nya förutsättningarna om staten själv kan ta hand om driften av tjänsten för att tillgodose en kostnadseffektiv och säker e-arkivtjänst för de statliga myndigheterna. Vi skulle då istället kunna fokusera på att upphandla programvarulicenser, vilket i sin tur sannolikt leder till fler anbud och därmed ökad konkurrens, säger Thomas
Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Forrige artikel Två riksrevisorer hänger löst Næste artikel Arbetsförmedlingen förhandlar om neddragning av personal Arbetsförmedlingen förhandlar om neddragning av personal
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.