Socialtjänstministern: Vi får återkomma om informationsplikten

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall (M) vill gå vidare med delar av utredningen kring en ny socialtjänstlag. Däremot kan hon inte svara på än hur Tidöavtalets informationsplikt ska användas inom socialtjänsten.

Enligt socialtjänstministern håller socialdepartementet på att gå igenom flera utredningar, för att se vad som kan kopplas ihop. 
Enligt socialtjänstministern håller socialdepartementet på att gå igenom flera utredningar, för att se vad som kan kopplas ihop.  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Linda Berglund

Det är sju veckor sedan hon tillträdde som socialtjänstminister. I Camilla Waltersson Grönvalls portfölj finns bland annat socialtjänst och barnrättspolitik, assistansersättning och internationella adoptioner.  

Prioriterat är att arbeta förebyggande för att stoppa rekryteringen bland unga till de kriminella gängen.

– Vi har så unga som tioåringar som rekryteras rätt in i kriminella nätverk och Sverige sticker ut som ett land med exceptionella svårigheter när det gäller gängrelaterad kriminalitet och att den går så långt ner i åldrarna.

Hur ska ni stoppa det?
– Vi arbetar för att ge socialtjänsten andra verktyg för att kunna arbeta mer förebyggande. Socialtjänsten ska vara ett nav i arbetet runt utsatta barn. Vi behöver bland annat titta på sekretessen som finns mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

2020 kom Margareta Winbergs utredning om en ny socialtjänstlag. Förslagen därifrån har ännu så länge inte tagits vidare. Camilla Waltersson Grönvall säger att socialdepartementet håller på att gå igenom både den och pågående utredningar för att se vad som går att koppla ihop.

– Det finns absolut delar i den utredningen som det finns stora skäl att gå vidare med, men vi vill ha en bred översyn för att kunna ge socialtjänsten rätt verktyg.

Hon vill inte peka ut områden som kan behöva utredas ytterligare redan nu.

– Jag vill återkomma med den frågan, men sekretessen är en sådan som vi har varit på tidigare.

I Tidöavtalet finns det skrivningar om informationsplikt för kommuner och myndigheter när de kommer i kontakt med personer som vistas illegalt i landet, men socialtjänstministern kan inte svara än på hur informationsplikten ska implementeras inom socialtjänsten.