Debatt

Socialdemokratiska EU-parlamentarikern: Därför röstar jag nej till taxonomierna

I dag kommer jag att rösta emot kommissionens förslag och för en taxonomi som är hållbar på riktigt. Jag hoppas att mina kollegor i Europaparlamentet gör detsamma, skriver Socialdemokraternas EU-parlamentariker Erik Bergkvist.

Foto: O-A Sikku
Erik Bergkvist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag onsdag röstar Europaparlamentet om EU-kommissionens förslag att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbara investeringar i EU:s gröna investeringslista. Den så kallade taxonomin är ett ramverk som ska styra EU-medel och hjälpa företag att investera i gröna projekt. Taxonomin har stor betydelse för den gröna omställningen i Europa.

Med taxonomin har kommissionen gått ett steg för långt.

Jag kommer att rösta mot kommissionens förslag av två anledningar.

För det första måste parlamentet sätta ned foten och markera mot att kommissionen missbrukar det förtroende vi gett dem. För det andra är det inte rimligt av kommissionen att klassa investeringar i fossilgas och den nuvarande kärnkraftsgenerationen som gröna och hållbara. Ska vi kunna genomföra klimatomställningen innan det är för sent är detta helt fel väg att gå.

Kommissionen har gått för långt

EU-kommissionens förslag att inkludera fossilgas och dagens kärnkraftsteknik i taxonomin har gjorts i en så kallad delegerad akt. Delegerade akter är kommissionens verktyg för att på egen hand kunna uppdatera okontroversiella detaljer i EU-lagstiftningen. Det är ett smidigt sätt att säkerställa att regelverken hänger med i samhällsutvecklingen, utan att de behöver tröskas igenom hela lagstiftningsprocessen vid varje ändring.

Ett exempel är den nya EU-standarden för mobilladdare som innebär att en och samma sladd ska kunna användas till de flesta laddbara apparater i hemmet. För att inte bromsa den snabba tekniska utvecklingen är det viktigt att snabbt kunna revidera reglerna när nya laddningsmetoder uppfinns och står redo att användas.

Men med taxonomin har kommissionen gått ett steg för långt.

Betydelsen för stor för att dribblas med

Att inkludera fossilgas och kärnkraft i listan över vad som är hållbart är varken någon mindre detalj eller okontroversiellt. Det hör helt enkelt inte hemma i en delegerad akt. Detta är en politisk fråga, och Europaparlamentet och medlemsländerna ska vara med i processen när denna typ av beslut tas.

EU:s taxonomi är ett viktigt instrument för att styra investeringar i Europas framtida energiförsörjning till långsiktigt hållbara lösningar. I ett läge då vi enade måste föra in Europa på rätt väg i klimatarbetet är taxonomins betydelse för stor för att dribblas med på det sätt som kommissionen just nu ägnar sig åt.

Att klassa investeringar i fossilgas som hållbara är inte bra. Samma sak gäller investeringar i dagens kärnkraftsteknik. Förra veckans besked att Vattenfall undersöker möjligheten att bygga små modulära reaktorer i Ringhals är intressant, men tekniken finns fortfarande inte för kommersiellt bruk. Även med optimistiska glasögon kommer dessa eventuella reaktorer inte att kunna pluggas in i det svenska elnätet förrän om tidigast 20–25 år. Vi behöver ställa om betydligt snabbare än så. Därför måste våra ansträngningar riktas dit de kan göra nytta i den gröna omställningen så snart som möjligt.

Lås inte investeringarna i fel saker

Jag kommer att fortsätta arbeta för att EU:s taxonomi ska innehålla energislag som bidrar på riktigt till klimatomställningen. Investeringar ska inte låsas i projekt som tar resurser och incitament från utvecklingen av klimatvänliga och säkra tekniker eller som binder fast Europa i en fossil energiförsörjning.

I dag kommer jag att rösta emot kommissionens förslag och för en taxonomi som är hållbar på riktigt. Jag hoppas att mina kollegor i Europaparlamentet gör detsamma. För klimatets skull, men också för att värna transparensen i den europeiska politiken.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00