Slopat danstillstånd dröjer

RÄTTSVÄSEN. En enig riksdag vill slopa danstillståndet. Men regeringen dröjer med ett skarpt förslag, först ska saken utredas.

Förra våren uppmanade riksdagen regeringen att återkomma med förslag om att slopa kravet på tillstånd för att anordna en danstillställning. Det handlar om bestämmelser som har varit ifrågasatta länge. Och det som kritiken gäller är att dagens regler kan leda till att en krogägare som saknar danstillstånd straffas om gästerna tar en spontan svängom till musiken. Byråkratisk, övernitiskt och löjeväckande, anser många om detta.

Krav på säkerhet

Men det finns säkerhetsskäl bakom reglerna och syftet är att Polismyndigheten i förväg ska få veta att en tillställning ska hållas och då kan ställa krav på exempelvis ordningsvakter, brandskydd och annan säkerhet. I vissa fall kan dock en arrangör slippa från kravet på tillstånd.

– Skälet till att man inte bara kan ta bort kravet på tillstånd är att polisen gärna vill ha kontroll på arrangemangen. Syftet med tillståndet har ju inte varit att kontrollera om folk dansar utan för att ha kontroll på större arrangemanget så att folk inte riskerar att brinna inte, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till Altinget och understryker att saken måste utredas noga.

Regeringskansliet bereder nu frågan om att slopa kravet på tillstånd för att anordna offentliga danstillställningar. I samband med det kan det behöva utredas om det finns behov av andra åtgärder för att garantera säkerheten vid offentliga danstillställningar, enligt Anders Ygemans svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Jenny Petersson (M).

Efterlyser tidsplan

Hon efterlyser ett besked om när regeringen tänker ta ett initiativ för att avskaffa danstillståndet och är inte nöjd med svaret.

– Inget har hänt och det finns ingen tidsplan för det, säger Jenny Petersson och poängterar att det var en enig riksdag som stod bakom tillkännagivandet till regeringen.

Att frågan om säkerhetskrav vid större tillställningar måste ses över har hon förståelse för.

– Men man kan ha två bollar i luften samtidigt. När det gäller stora arrangemang så behovs tillstånd och ordningsregler. Men detta berör också de som har en bar eller en restaurang som inte har tillstånd och som därför drabbas. Det är detta frågan handlar om i grunden och det är därför som jag och många andra, från höger till vänster, anser att danstillståndet ska tas bort, säger hon.

Jenny Petersson ska nu följa upp att regeringen tillsätter utredningen som ska bana väg för att danstillståndet försvinner. Att det inte är har avskaffats under tidigare regeringar är obegripligt menar hon, eftersom det är en byråkratisk och omodern regel.

Forrige artikel Mikroplaster i tandkräm förbjuds Næste artikel Bolund säger nej till EU-skatt