SKR: Almegas snäva perspektiv förstärker våra farhågor

SLUTREPLIK. SKR kräver att den nya arbetsförmedlingen ska fungera väl i hela landet, för alla. Almega uppvisar i sin replik en mycket förenklad bild som inte tar arbetslösas behov och hela landets utmaningar på allvar, skriver SKR:s Anders Knape (M).

Anders Knape (M)
Ordförande, Sveriges kommuner och regioner (SKR)


Almega menar att SKR:s oro för att det ska finnas områden där fristående aktörer inte etablerar sig är obefogad. De utgår från Riksrevisionens granskning av Arbetsförmedlingens tjänst "Stöd och matchning" (Stom). De hänvisar till uppgiften att 99 procent av arbetslösa hade tillgång till minst en fristående aktör ett enskilt år och med utgångspunkt i analys av 72 leveransområden för just denna tjänst.*

Det stillar inte vår oro för att så kallade vita fläckar ska uppstå av flera skäl.

  • Var det finns aktörer kan skifta över tid. Riksrevisionen konstaterar i samma granskning att det 2019 helt saknades Stom-leverantörer i 14 områden och att det i ett trettiotal fanns få aktörer. I 2019-års Arbetsmarknadsutredning konstaterades att det vid annat tillfälle saknades leverantörer helt i åtta områden och i tolv fanns endast en aktör.

  • Landet behöver delas upp i minst 290 områden för en fullvärdig uppföljning av tillgången till stöd för arbetslösa i alla kommuner och för alla arbetsgivare. De båda nämnda studierna utgår från 72 leveransområden som spänner över mycket större geografiska områden.

  • Det nya systemet behöver kunna garantera att alla typer av insatser finns för alla arbetssökande, inte minst de längre från arbete. Stom är en tjänst som i huvudsak riktar sig till individer medellångt från arbete. Hur tjänsterna för de längst från arbete ska anskaffas och garanteras är fortfarande oprövat.

  • Arbetsförmedlingens hastiga avveckling av kontor och personal bidrar till oron. SKR:s enkät från september 2020 visar att endast 39 procent av kommunerna nu uppger att Arbetsförmedlingen har en lösning på plats för att säkerställa lokal närvaro för arbetssökande från deras kommun.

Almega reducerar frågan

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), som har regeringens uppdrag att utvärdera effekter av arbetsmarknadspolitiken, delar bedömningen att det inte kommer att finnas privata aktörer som erbjuder tjänster för arbetslösa över hela landet. Erfarenheter av Lov-system inom andra välfärdsområden visar också att det inte finns aktörer överallt.

Almegas förenklade bild kulminerar i att de reducerar frågorna om lokal närvaro och ändamålsenligt stöd till arbetssökande och arbetsgivare till att endast de en eller två procent av de arbetssökande som saknar mobilt bredband kommer behöva stöd på plats.

Krävs tydliga uppdrag

Jag vill vara tydlig med att SKR har högt ställda förväntningar på att den framtida arbetsförmedlingen ska nå fler arbetslösa än i dag. Vi kan inte acceptera att det inte finns stöd för vissa målgrupper eller i vissa delar av landet. Privata och offentliga arbetsgivare kommer att behöva bra stöd för att lyckas med kompetensförsörjningen framöver. Historiskt har kommuner tvingats träda in för arbetslösa när staten drar sig tillbaka. Vi vill att det ska fungera, och våra medlemmar står redo att bidra – men då ska det vara genom tydliga uppdrag med finansiering.

Beslutskedja: Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

22/11
2019
22/11
2019
31/1
2020
26/6
2020
3/7
2020
13/11
2020
13/11
2020
13/11
2020
25/11
2020
2/12
2020

Forrige artikel TCO: Inrätta expertkommitté – behövs underlag för samlad skattereform TCO: Inrätta expertkommitté – behövs underlag för samlad skattereform Næste artikel "Villaägarna ger en skev bild av elnätsföretagens verksamhet"
Riksdagsledamöterna får högre lön

Riksdagsledamöterna får högre lön

KASSAKLIRR. Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 1 500 kronor i månaden. Från och med januari får en riksdagsledamot nu ett grundarvode på 69 900 kronor.