Skolverket och tre kommuner stäms av organisation

KORTNYTT. Talerättsfonden företräder i detta fall barn med dyslexi och som har blivit diskriminerade i samband med nationella provet. De stämmer 3 kommuner samt kräver skadestånd från Skolverket.

Talerättsfonden företräder barnen med dyslexi som ser sig ha blivit diskriminerade. Fallet gäller barn i årskurs 3 och 6 som diskriminerats i samband med de nationella proven i svenska 2016 och 2017. Dessa nationella prov mäter läsförståelsen genom att låta eleverna läsa skriven text. Men enligt Skolverkets instruktioner får inte dessa barn använda de hjälpmedel de använder i vanliga undervisningen. Kommunerna har också följt dessa instruktioner.

– De borde vägra att tillämpa de här reglerna. Men det gör de inte, de är för fega och lägger sig ned. Då får de ta ansvar för det, säger Stellan Gärde, processjurist vid Talerättsfonden mot diskriminering, till DN.

Läs också: Riksrevisionen granskar Skolverket och Skolinspektionen

Detta har inneburit att barn har fått avstå från att göra provet eller genomföra det utan hjälpmedel. Eftersom nationella proven vägs in i betygen, kan ett dåligt resultat eller uteblivet resultat påverka betygen mycket.

Huddinge, Örebro och Malmö är de kommuner som stäms och används som ett slags pilotkommuner av Talerättsfonden. Med stämningen hoppas man kunna sätta stopp för framtida liknande fall. De kommer även kräva skadestånd från Skolverket genom Justitiekanslern.

Forrige artikel Här är MED:s kandidater till riksdagen Næste artikel Starkt stöd för utökat rut och rot bland riksdagspartierna