Skogsstyrelsen vann mot Södra

KORTNYTT. Skogsstyrelsen har rätt att publicera avverkningsanmälningar på webben, slår Kammarrätten fast. Södra anser att domen är ett bakslag för integriteten.

Skogsstyrelsen har rätt att publicera kartor över avverkningar på webben, enligt en dom från kammarrätten. Publiceringen är inte så integritetskänslig att det skulle förhindra en publicering, anser domstolen. Därmed upphävs domen som förvaltningsrätten som ansåg att skogsägare av integritetsskäl hade rätt att motsätta sig digital publicering av avverkningsuppgifter.

– Det är positivt att vi får vägledning från kammarrätten. Även om det funnits synpunkter är informationen användbar och efterfrågad av skogsbruket, säger Patrik André, chef för enheten för geografisk information på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Men skogsägarföreningen Södra, som har varit ombud för en markägare som överklagat publiceringen, anser att domen är ett bakslag för integriteten:

– Det är uppenbart att kammarrätten inte satt sig in i den enskilde markägarens situation. I dag används uppgifterna av olika intressegrupper som har som mål att stoppa pågående markanvändning. Vi är inte emot att avverkningsanmälningar hanteras som offentlig handling, utan vänder oss emot det sätt informationen tillgängliggörs, säger Södras ordförande Lena Ek i ett uttalande.

LÄS OCKSÅ: "Skogsstyrelsen fortsätter publicera avverkningsanmälningar"

Domen gäller nuvarande lagstiftning. Från den 25 maj gäller nya regler.

– Hur det blir med publiceringen efter det håller vi på att utreda, säger Patrik André på Skogsstyrelsen.

 

 

 

Forrige artikel Studie: Mobiler i skolan stör inte undervisningen Næste artikel Boten ska bli digital
Färre svenskar vill sola

Färre svenskar vill sola

KORTNYTT. Andelen svenskar som gillar att vara i solen har minskat jämfört med förra året och de som inte är intresserade av att vara solbruna har blivit fler, visar en undersökning från Strålsäkerhetsmyndigheten.