Miljöministern om glyfosat: Tioårsförslaget är dött

ROUNDUP. Efter att än en gång ha stött på patrull hos medlemsländerna lutar det nu mot att EU-kommissionen försöker få igenom ett kortare godkännande för glyfosat. "Det är en förhandling med många dramatiska inslag" säger miljöminister Karolina Skog till Altinget.

Unionen har svårt att komma överens om EU-framtiden för världens vanligaste växtskyddsmedel. När medlemsländerna skulle säga sitt om kommissionens förslag under onsdagen blev det stopp igen. Nu flyttas beslutet fram minst två veckor.
– Det som är klart är dock att kommissionens ursprungsförslag på att förlänga godkännandet med tio år är dött, säger miljöminister Karolina Skog till Altinget.

Det blev ingen omröstning vid dagens möte, utan diskussionerna stannade vid att länderna fick säga sitt i bordsrundor.
– Kommissionen lade först fram sitt ursprungsförslag på tio år, som inte fick uppbackning. Sedan öppnade de även för att kolla om länderna var beredda på att gå ner i tid. Det fick de dock inte heller någon majoritet för, säger Maria Wallin, som representerade Sverige vid mötet.


"Sverige sa inte nej"

Enligt flera medieuppgifter så sa Sverige, tillsammans med nio länder, nej till en tioårsförlängning. Det dementerar miljöministern.
– Vi sade aldrig nej. Vår instruktion var att vi skulle försöka nå en kompromiss som kan få stöd, samtidigt som den tar hänsyn till oron hos allmänheten och till att lantbrukare som i dag använder glyfosat behöver tid på sig att ställa om. När det på mötet stod klart att en tioårsförlängning inte skulle gå igenom, så försökte vi därför få uppbackning för de andra förslagen.

Läs mer: Sverige ställer sig bakom expertmyndigheternas bedömning

Redan före dagens möte så hade nämligen kommissionen öppnat för två nya förslag till förlängningstider, på fem och sju år. Men det skedde öppet först under gårdagen, vilket ska ha gjort det svårt för flera länder att hinna ta ställning till förslagen när de presenterades på mötet. Därutöver tryckte Frankrike på för en treårsförlängning tidigare i veckan, samtidigt som EU-parlamentet i en ickebindnade resolution igår röstade för fem års utfasning. 
Är det en kohandel som pågår?
– Det skulle jag inte säga, men det är en förhandling med många dramatiska inslag, sägar Karolina Skog. Hon fortsätter:
– Jag kan bara konstatera att diskussionen kring glyfosat har ändrat sig kraftigt bara de senaste dagarna. 

"Det är en förhandling som pågår"

Utöver de politiska utspelen så hade också det medborgarupprop som krävt ett totalstopp av användningen av glyfosat möte med EU-kommissionen i måndags. Men de lämnade det besvikna, då de ansåg att kommissionen inte verkar ha en plan för hur de ska gå vidare. Karolina Skog menar att det inte är ett lätt läge för någon, inte heller för kommissionen.

– Flera länder ville ha längre tid på sig att tänka över förslagen vid dagens möte, andra vill ha ett totalstopp medan en del helst vill ha en 15-årsförlängning, vilket hade varit det normala, säger Karolina Skog och fortsätter:
– Det är en förhandling som pågår, och även vi i Sverige vill kunna delta i det samtalet.

LRF: Finns ingen bra ersättare

Att frågan har blivit så politisk är något som bland annat Lantbrukarnas riksförbund, LRF, beklagar.
– Vi lutar oss mot EU:s expertmyndigheter som gjort bedömningen att ämnet inte är cancerogent, och tycker därför att det borde ha blivit en 15-årsförlängning. Om ny kunskap kommer fram så går det ju att riva upp ett godkännande, säger Agneta Sundgren, LRF:s expert på växtskyddsfrågor.

Nu ser det ju ut som det blir ett än mer förkortat godkännande. Hur ser ni på det?
– Det man kan säga är att en sju, fem eller tre års förlängning såklart är bättre än att det skulle bli ett snabbt stopp som det även är tal om. Men alla de här alternativen är en kort tid att ställa om, det tar lång tid att hitta ersättare för ett så viktigt ämne som glyfosat.

Hur ser alternativen ut för lantbrukare?
– Det finns vad jag vet ingen riktigt bra ersättare. Det finns andra växtskyddsmedel som bekämpar ogräs men inte lika effektivt som glyfosat, och då ersätter man ju också ett ämne med ett annat.
LRF:s växtskyddsexpert menar även att mer mekanisk bearbetning kan fungera, men det kan få effekten att det blir mer näringsämnesläckage, mindre höstsådd och kanske även ett år utan skörd då jorden kan behöva stå i träda. Det kostar pengar hur man än tänker, menar Agneta Sundgren och fortsätter:
– Man kan inte rätt upp och ner säga att det inte går att klara sig utan glyfosaten. Men man kan ju direkt säga att det kommer att bli svårare.

Forrige artikel Lidström: ”Att påverka politik är själva grunden till att vi finns” Lidström: ”Att påverka politik är själva grunden till att vi finns” Næste artikel Stark tro på friluftsdagarnas betydelse