Skog lovar inget kvickt besked om slutförvar

KÄRNAVFALL. Mark- och miljödomstolen sade "nja" till slutförvaret och Strålsäkerhetsmyndigheten sade "ja". Därmed är allas blickar vända mot regeringen och miljöminister Karolina Skog (MP).

På tisdagen sade både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen sitt i frågan om Svensk kärnbränslehanterings planer på ett slutförvar i Forsmark. Nu ligger den stora bollen hos regeringen. Det säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Vi har nu börjat analysera vad domstolen säger egentligen. Vi försöker också se vad det finns för möjliga scenarier framåt, vad regeringen kan komma fram till, säger hon till Altinget.

Miljödomstolen skriver i sitt yttrande att det finns osäkerheter som gör att regeringen inte bör ge något tillstånd till SKB att bygga slutförvaret. Strålsäkerhetsmyndigheten däremot ger ansökan grön flagg. Det kan te sig som att det är två ställningstaganden som skiljer sig åt, men enligt Ansi Gerhardson så ligger tvärtom slutsatserna i Strålsäkerhetsmyndigheternas yttrande och i Mark- och miljödomstolens yttrande ganska nära varandra. Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning utgår från kärntekniklagen och domstolens från miljöbalken.

– Vi bedömer att det inte är någon större skillnad. Vi säger båda ja till valet av plats för slutförvaret och till inkapslingsanläggningen, men precis som domstolen vill vi ha ytterligare underlag om kopparkapseln. Skillnaden är att domstolen vill ha det i ett tidigare skede och vi menar att vi kan ta det senare i processen, säger Ansi Gerhardsson.

SKB räknar med ett ja

Svensk kärnbränslehantering vill inte uttala sig närmare om nästa steg, utan hänvisar till ett pressmeddelande där vd:n Eva Halldén säger att SKB inte lyckats svara på domstolens frågor kring kopparkapseln samt att arbetet med att ta fram det underlag som Strålsäkerhetsmyndigheten omtalar i sitt yttrande redan är igång.

– När vi lämnat det underlag som SSM efterfrågar är vi övertygade om att regeringen kommer att kunna godkänna slutförvaret också enligt miljöbalken, säger Eva Halldén.

Regeringen behöver tid

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger inte mycket alls, utan klargör att det kommer dröja innan det kommer något ställningstagande från regeringen: 

– Prövningen av slutförvaringen av använt kärnbränsle är unik i sitt slag. Regeringen ska nu ta ställning till ett mycket omfattande och komplext underlag. Regeringen har avsatt särskilda resurser för handläggningen av ärendena om slutförvar av använt kärnbränsle, säger hon i en skriftlig kommentar som fortsätter:

– Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhets­myndigheten har berett ansökningarna under sju år. Mot denna bakgrund och med hänsyn till slutförvarets betydelse för både nuvarande och kommande generationer behöver alla frågor i ärendena utredas noggrant.

Miljöorganisationerna tänker arbeta hårt

Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är däremot helt på det klara vilken väg framåt som gäller. Enligt MKG:s uppfattning måste regeringen följa domstolens yttrande, det vill säga att inte ge något tillstånd så länge tveksamheterna kring kopparkapslarnas beständighet inte har utretts ordentligt.

– Vi kommer att driva det här jättehårt mot regeringen. De måste se till att myndigheten gör sitt jobb så att de bitar som domstolen har identifierat som osäkra blir utreda, säger han och fortsätter:

 

LÄS HELA ARTIKELN PÅ ALTINGET MILJÖ&ENERGI. TECKNA FRI PROVPRENUMERATION HÄR.

Forrige artikel Shekarabis flyttlass går till S-kommuner Shekarabis flyttlass går till S-kommuner Næste artikel Liberalerna stuvar om i toppen