Skevt mottagande i skolor ska rättas till

INTEGRATION. Regeringen ska införa nya regler för skolor och mottagning av nyanlända. I dag är det ett fåtal skolor som tar emot många nyanlända.

– Mer än var femte skola har inte tagit emot en enda flykting, sade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på en presskonferens på torsdagen.

Reglerna brådskar.

– Det är en mycket snabb utredning. Reglerna ska vara på plats inför nästa hösttermin, sade Gustav Fridolin.

Han lyfter även fram att skolorna har blivit bättre på att undervisa nyanlända, i alla fall de yngre.

– Andelen som går ut grundskolan med behörighet har ökat de senare åren för de elever som anländer till Sverige och börjar före årskurs fem.

Fridolin menar att det är för de äldre eleverna som problemen finns.

Populära friskolor öppnas för nyanlända

Dagens regler innebär i praktiken att nyanlända elever inte kan tas emot i de fristående skolor där det finns en kö. Friskolornas riksförbund har påtalat detta och bett om regeländringar. Regeringens utredare, Ebba Östlin, socialdemokratiskt kommunalråd i Botkyrka, ska därför föreslå hur friskolor med kö ska kunna ta emot nyanlända elever. Ebba Östlin ska också överväga om de föreslagna åtgärderna ska vara tidsbegränsade.

En annan del i Östlins uppdrag är att göra det enklare för kommuner att placera nyanlända elever i en annan skola än den närmast bostaden.

Visserligen finns det redan i dag möjligheter att främja en fördelning av nyanlända elever genom att erbjuda plats i andra skolor än de som ligger nära elevens hem. Men detta förutsätter att eleven accepterar detta. Det är otillräckligt, enligt Fridolin.

Ebba Östlin ska därför ge exempel på hur placering av elever i andra skolor än de mest närliggande kan organiseras.

Locka tillbaka pensionärer 

Den tredje delen i utredningen är hur man kan främja att pensionerade lärare och lärarstudenter kan bli ett stöd för nyanlända elever. Eftersom möjligheten finns i dag handlar det om att undersöka orsaker till att detta inte sker.

Regeringen beskriver syftet med insatserna som att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. Utredningen är en del i genomförandet av överenskommelsen när det gäller insatser på skolområdet.

Forrige artikel Enklare få tillbaka stulna nationella skatter Næste artikel Kampen mot terror börjar lokalt