Självkörande bilar tvingas ha förare

TRAFIK. Branschen vill testa självkörande fordon i större skala. Men lagen som ska reglera verksamheten dröjer, vilket kan hota arbetstillfällen i Sverige, enligt kritiker.

Bilbranschen, oppositionen och utredaren hoppas att ett nytt regelverk för självkörande bilar ska finnas på plats i maj. Men så blir det inte. I Sverige har branschen som målsättning att testköra självkörande bilar i trafik under året. Jonas Bjelfvenstam, vikarierande generaldirektör på Transportstyrelsen, har utrett frågan om vilka regler som behövs för försöksverksamheten. Han bedömer att det går att fortsätta med testverksamhet i riktig trafikmiljö, men att det blir begränsat.

– Det går med vissa förutsättningar. Om det inte finns några regler alls behöver du förare och ett typgodkänt fordon, säger Bjelfvenstam till Altinget.

Bakgrunden är den snabba tekniska utvecklingen på området. Men eftersom det inte finns specifika lagar och regler för verksamheten är rättsläget osäkert. Det är oklart vad detta innebär för verksamheten.

Maj var förhoppningen

Jonas Bjelfvenstam har lämnat förslag på regelverk som behövs för försöksverksamheten. Tanken med det delbetänkande som han presenterade i somras var att försök med självkörande fordon ska kunna genomföras på alla olika nivåer av automatisering. För att försöksverksamheten ska kunna ske under ordnade former föreslog han en särskild lag. Bland annat ska den som beviljas tillstånd till försöksverksamheten uppfylla särskilda krav.

”Med hänsyn till den tid som kan beräknas för remissförfarandet, beredningen inom Regeringskansliet samt riksdagsbehandlingen, bör de föreslagna lagarna och lagändringarna kunna träda i kraft den 1 maj 2017”, skrev Bjelfvenstam i delbetänkandet.

– Det är inte helt säkert att det blir så, säger Henrik N Gustafsson, politisk sakkunnig hos infrastrukturminister Anna Johansson (S), till Altinget. Han säger att frågan bereds i Regeringskansliet.

Gustafsson menar att detta är en prioriterad fråga och att Sverige ligger långt fram.

– Ja, både på personbils-och lastbilssidan, säger han.

Saknas i propplistan

Men frågan står över huvud taget inte med på den förteckning över planerade propositioner som regeringen skickade ut i januari. Därmed är det oklart om regeringen kommer att skicka något lagförslag till riksdagen ens under 2017.

Lars Hjälmered, vice ordförande i näringsutskottet (M), har drivit frågan i riksdagen. Han har i en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson (S) bett om svar vad regeringen gör för att det ska bli tydligt vad som gäller rättsligt för självkörande fordon. Men svaret har bara varit att frågan bereds av regeringen.

Han anser att läget är olyckligt och att det är osäkert vad det innebär för branschen.

– Det är jättesvårt att säga, säger Lars Hjälmered till Altinget.

Volvo Cars, driver tillsammans med andra intressenter, bland andra Autoliv, försöksverksamheten DriveMe. Problemet är att Volvo Cars har liknande projekt på fyra ställen runt om i världen.

– Kan man inte göra testverksamheterna i Sverige är risken att det läggs i andra länder, säger Hjälmered.

– Försöksverksamheten är bara steg ett, säger han.

Jobb kan förloras

Lars Hjälmered befarar att framtida arbetstillfällen i de företag som är involverade kan gå till andra länder om inte testerna kan ske smidigt i Sverige.

– Men det stannar inte där. Sådana projekt ger spridningseffekter till andra företag.

Projektet "Drive me" är enligt dess webbplats världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning. Tanken är att 100 självkörande Volvobilar ska köras på allmän väg i Göteborg.

Projektet är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. Man hoppas på att Sverige och Volvo Cars ska bli ledande inom hållbar mobilitet.

Projektet påbörjas under 2014 med kundundersökningar, teknikutveckling och utveckling av användargränssnitt och molntjänster. De första pilotbilarna kommer att rulla ut på Göteborgs vägar under 2017.

Intrång i den personliga integriteten 

Ett problem för lagstiftarna är att systemen med självkörande bilar innebär att man samlar in känslig information. Datainspektionen var väldigt kritiska i sitt remissvar och menar att detta strider mot grundlagen.

"Förslagen i delbetänkandet innebär en omfattande insamling och bearbetning av integritetskänsligt bildmaterial från kameraövervakning samt material som troligtvis innehåller personuppgifter från andra typer av sensorer", skrev Datainspektionen i sitt yttrande.

– Enligt svensk grundlag måste den här typen av lagförslag innehålla en noggrann analys som visar att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte är större än nödvändigt. Här har utredningen brustit, sade Datainspektionens jurist Malin Ricknäs, i samband med remissyttrandet.

Forrige artikel Ökat tryck för att fördela flyktingar Ökat tryck för att fördela flyktingar Næste artikel V vill ha böter för myndighet som slarvar med it-säkerhet V vill ha böter för myndighet som slarvar med it-säkerhet
Överblick: Saco säger ja och Preem satsar på rapsolja

Överblick: Saco säger ja och Preem satsar på rapsolja

ÖVERBLICK. Folkhälsomyndigheten vill isolera demenssjuka med covid-19 och regeringen inför 50-gräns på nattklubbar. Preem satsar på rapsolja och socialnämnden i Norrköping kommun ska brottsutredas om Lilla hjärtat. Läs Altingets nyhetsöverblick.