Debatt

Sibinska (MP): Nödvändigt med yttre portar

DEBATT. Vi måste bygga yttre skyddsportar för att skydda Göteborg mot översvämningar och stigande hav. Det är dyrt att genomföra anpassningsåtgärder, men det är ännu dyrare att låta bli, skriver Anna Sibinska (MP).

Översvämningar på Ekeleden i Kållered utanför Göteborg september 2019. 
Översvämningar på Ekeleden i Kållered utanför Göteborg september 2019. Foto: Adam Ihse/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anna Sibinska (MP)
Riksdagsledamot
 

I dagarna har kraftiga översvämningar drabbat Blekinge, Hallands och Kronobergs län. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har utfärdat ett antal klass 3-varningar, den högsta varningsnivån, och människor har desperat försökt rädda sina hem undan vattenmassorna.

Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett länsstyrelserna i de drabbade länen i uppdrag att dokumentera den rådande situationen och återkomma med en rapport inom sex månader. Det är mycket bra.

Förödande effekter

Extremvädren avlöser varandra på nyhetssändningarna: orkaner, tyfoner, skyfall, värmeböljor och bränder. Vi minns alla de rasande skogsbränderna i Australien som orsakade enorma skador för människor och djur. Torkan i Sverige som halverade våra skördar och tvingade bönderna att nödslakta sina djur. Överallt i världen ser vi de förödande effekterna av den globala uppvärmningen.

Yttre skyddsportar

Även min hemtrakt Göteborg hotas av klimatförändringarna. Vi kan förvänta oss fler dagar med extremt väder och höjd havsnivå. Därför måste vi bygga yttre skyddsportar för att skydda Göteborg mot översvämningar och stigande hav.

Det handlar om stora investeringar – tidiga beräkningar visar på kostnader uppemot 15 miljarder kronor. Än så länge vet ingen om det är staten eller kommunerna som ska betala.

Anna Sibinska (MP), Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson 

Göteborg är särskilt utsatt eftersom staden ligger vid den lägsta punkten vid Göta älv. Sannolikt kommer havsnivån att höjas med en meter under detta århundrade. Detta kan kännas avlägset, men många av de barn som föds i dag kommer att leva då.

Senast 2070

Göteborg hotas från tre håll – av kraftig nederbörd uppifrån, höga vattenflöden i Göta älv och kraftiga västvindar som pressar upp vattenståndet i havet. Hårdast drabbas delar av centrum närmast hamnen: Centralstationen, Nordstan och Gullbergsvass. Men också andra områden som Backaplan och stora delar av Lindholmen riskerar att fyllas av vatten om åtgärder inte görs i tid.

Staden behöver skyddas på både kort och lång sikt. På längre sikt är yttre portar helt nödvändigt. Miljöpartiet vill att de ska finnas på plats när de behövs, dock senast 2070.

Göteborgs stad har tagit fram ett nytt tillägg till översiktsplanen som hanterar översvämningsrisker, inklusive skyddsportar, och kommunfullmäktige har fattat beslut om det förra året.

Skyndsam utredning

Det största hindret för att få yttre portar på plats är finansieringen. Det handlar om stora investeringar – tidiga beräkningar visar på kostnader uppemot 15 miljarder kronor. Än så länge vet ingen om det är staten eller kommunerna som ska betala. Så ovisst kan vi inte ha det.

Precis som att staten finansierar nya slussar vid Trollhättan för att Vänersjöfarten ska kunna fortsätta, borde också portar mot havet i Göta älv ligga i statens intresse. Därför har jag motionerat i riksdagen om att finansiering av yttre portar måste utredas skyndsamt.

Ansvar för kommande generationer

Det är dyrt att genomföra klimatanpassningsåtgärder, men det är ännu dyrare att låta bli. Flera städer har drabbats hårt av översvämningar. Efter ett skyfall i Malmö 2014 kostade översvämningsskadorna flera hundra miljoner kronor.

Stora investeringar krävs för att skydda våra städer och det är mycket bättre att agera förebyggande än att stå med förstörda byggnader, raserad infrastruktur och enorma kostnader för återuppbyggnad.

Vi vill inte se fler få sina hem förstörda, varken av skogsbränder eller översvämningar. Det är vårt ansvar att se till att kommande generationer kan leva och verka i Göteborg trots ett förändrat klimat med högre havsnivåer, högre flöden i våra vattendrag och mer nederbörd. Klimatet väntar inte, vi måste agera nu.

Nämnda personer

Anna Sibinska

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Studier i statsvetenskap och medie-och informationskuskap (Göteborgs uni.), lärarexamen i tyska och samhällskunskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget