Debatt

SFS: Regeringen (S)viker den högre utbildningen

Timbro föreslår studieavgifter som en lösning på resurs- och kvalitetsbristen i den svenska högskolan. Sveriges förenade studentkårer (SFS) ifrågasätter den politik som har lett till att frågan ens behöver lyftas. Regeringen måste återställa de senaste decenniernas nedskärningar, skriver Simon Edström.

”Om vi ställs att välja mellan studieavgifter eller en underfinansierad utbildning måste det entydiga svaret vara: Varken eller.”
”Om vi ställs att välja mellan studieavgifter eller en underfinansierad utbildning måste det entydiga svaret vara: Varken eller.”Foto: Erik G Svensson/TT
Simon Edström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

”Den svenska högskolan brister samtidigt i såväl resurser som kvalitet”. Så skriver den högerorienterade tankesmedjan Timbro i sin nysläppta rapport Kostnaden för kunskap. Som en lösning på resursbrist och sänkt kvalitet föreslår Timbro studieavgifter.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) vill inte ha studieavgifter, men Timbro har en poäng. I stället för att ifrågasätta Timbros rapport vill vi ifrågasätta den politik som lett till att frågan nu diskuteras. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har ett stort ansvar.

”Till för alla”

Utbyggnaden av högre utbildning var en av efterkrigstidens viktigaste frihetsreformer. Utbildning blev en väg till personlig utveckling och öppnade dörrar till yrken som tidigare varit otänkbara för familjer från arbetar- och medelklassen. Som statsbärande parti var Socialdemokraterna drivande i utvecklingen.

En vägledande princip var att den skulle vara till för alla, rik som fattig. Högre utbildning skulle vara avgiftsfri.

Regeringar kommer och går, anslagen per student fortsätter minska.

Får inte bli som USA

Vi vill inte ha en situation likt den i USA, där höga studieavgifter gjort att den amerikanska medelklassen i dag är skuldsatt upp över öronen. Det har stora konsekvenser för hela ekonomin. Konsumtionen hålls nere och medelklassen kan inte ta lån för att ta sig in på bostadsmarknaden. Studieavgifter är dåligt av en rad anledningar och vi vill inte att Sverige ska hamna där.

Sänkta utbildningsanslag

Men universitet och högskolor står inför ett hot som är ännu större än studieavgifter: Hotet mot kvalitet. Om högre utbildning ska fortsätta vara världsledande och samtidigt tillgänglig krävs åtgärder för att stärka kvaliteten.

År efter år har utbildningsanslagen per student minskat. Bara den förra mandatperioden, alltså mellan 2014 och 2018, sänkte den rödgröna regeringen anslagen med motsvarande 900 miljoner kronor.

Ingen regering skulle frivilligt erkänna att de sänker utbildningsanslagen. I stället döljs nedskärningarna bakom inflationen. En helt normal utveckling av löner, hyror och materialkostnader äter upp utbildningsanslagen med ungefär en procent per år.

Den akademiska miljön utarmas

Självklart påverkar det utbildningarnas kvalitet. Mindre resurser leder till färre lärare, fler storföreläsningar och mindre lärarledd tid. Den akademiska miljön utarmas. När lärarna inte längre har tid att diskutera, ge återkoppling och förklara hur studenterna kan utveckla sitt arbete, då underminerar det alla chanser till goda studieresultat.

Om någon till exempel undrar varför så många lärarstudenter misslyckas med sin utbildning, kan det till stor del förklaras av att anslagen till lärarutbildningarna har kapats med 20 procent de senaste 20 åren.

Regeringar kommer och går, anslagen per student fortsätter minska. Ändå ökar antalet studenter. Men för vad? Det är ingen mening med avgiftsfri utbildning om den är undermålig. Fler studenter misslyckas med studierna och det hämmar kompetensförsörjningen.

Nedskärningarna måste återställas

Timbros förslag att införa studieavgifter är en väntad konsekvens av en långtgående underfinansiering. Om inte staten är beredd att bekosta en bra utbildning så måste någon annan betala, exempelvis studenterna själva.

Om vi ställs att välja mellan studieavgifter eller en underfinansierad utbildning måste det entydiga svaret vara: Varken eller. I Sverige ska det offentliga finansiera utbildningarna fullt ut.

Regeringen måste därför återställa de senaste decenniernas nedskärningar. Det är inte bara finansministern och ministern för högre utbildning som måste skärpa sig. Ansvaret ligger på hela det socialdemokratiska partiet. All utbildning ska hålla hög kvalitet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00