Sena stödinsatser i grundskolan: ”Bollas tillbaka till läraren”

Elever i behov av särskilt stöd får många gånger vänta ända till högstadiet. Detta trots att behovet ofta har uppmärksammats mycket tidigare, visar en ny kartläggning. 

Foto: Alexander Olivera/TT
Rebecka Prahl

Både Skolverket och Lärarnas riksförbund presenterade nyligen rapporter om elevers tillgång till pedagogiskt stöd. Båda visar på att stödinsatser där eleven är i behov av särskilt stöd ofta sätts in väldigt sent. Dessutom finns det brist på specialpedagogisk personal.

– Majoriteten av stödet sätts in under elevens sista år i grundskolan. Om skolan tidigt hade uppmärksammat att en elev inte når målen och gör anpassningar tidigt så kanske det i större utsträckning kan räcka, säger Ulrika Dahlén, enhetschef på Skolverket, till Altinget. 

Lärarnas riksförbund menar däremot att lärare ofta upptäcker behovet, men att det inte hörsammas. 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00