Sena stödinsatser i grundskolan: ”Bollas tillbaka till läraren”

Elever i behov av särskilt stöd får många gånger vänta ända till högstadiet. Detta trots att behovet ofta har uppmärksammats mycket tidigare, visar en ny kartläggning. 

Foto: Alexander Olivera/TT
Rebecka Prahl

Både Skolverket och Lärarnas riksförbund presenterade nyligen rapporter om elevers tillgång till pedagogiskt stöd. Båda visar på att stödinsatser där eleven är i behov av särskilt stöd ofta sätts in väldigt sent. Dessutom finns det brist på specialpedagogisk personal.

– Majoriteten av stödet sätts in under elevens sista år i grundskolan. Om skolan tidigt hade uppmärksammat att en elev inte når målen och gör anpassningar tidigt så kanske det i större utsträckning kan räcka, säger Ulrika Dahlén, enhetschef på Skolverket, till Altinget. 

Lärarnas riksförbund menar däremot att lärare ofta upptäcker behovet, men att det inte hörsammas. 

– Det särskilda stödet sätts in i lägre utsträckning och det har blivit en enorm arbetsbörda för lärarna. Man kan ha en mängd elever i samma klassrum som alla behöver ha speciella extraanpassningar. Man anpassar så man blir alldeles snurrig, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, till Altinget.

Enligt Åsa Fahlén tenderar flera skolor att inte sätta in stödet tidigt av rädsla att peka ut elever. I stället skjuter man problemet framför sig. Men det är bara en del av förklaringen. 

– Det är också brist på adekvat personal att sätta in. Det finns en enorm brist på specialpedagoger och framför allt speciallärare, vilket gör att även om rektorerna ser behovet så har de inte personal att sätta in. 

För att komma tillrätta med problemet ställer nu Lärarnas riksförbund flera krav. 

– Vi måste göra det attraktivt för lärare att fortbilda sig, till exempel gå en vidareutbildning till speciallärare eller specialpedagog, men också lönemässigt locka till sig dem som redan har en utbildning. 

Lärarnas riksförbund vill också att regelverket ses över igen för att stödinsatser ska kunna komma på plats direkt när en lärare signalerar.