Debatt

SD: Sverige måste stå upp för mänskliga rättigheter

DEBATT. I dag ska riksdagen rösta om frågan om sanktioner mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Sverigedemokraterna kommer att rösta för att en sådan möjlighet ska införas i den nationella lagstiftningen, skriver fyra representanter för partiet.

Av flera olika anledningar är det svårt att få till en lagstiftning på EU-nivå, därför uppmanar Europaparlamentet till nationella lösningar, skriver debattörerna.
Av flera olika anledningar är det svårt att få till en lagstiftning på EU-nivå, därför uppmanar Europaparlamentet till nationella lösningar, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Persson / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Markus Wiechel (SD)
Riksdagsledamot, utrikesutskottet och utrikespolitisk talesperson
Björn Söder (SD)
Riksdagsledamot, utrikesutskottet och säkerhetspolitisk talesperson
Sara Gille (SD)
Riksdagsledamot
Lars Andersson (SD)
Riksdagsledamot


Under lång tid har det internationella samfundet stått hjälplöst när vi konfronterats med flagranta fall av statssanktionerade kränkningar av mänskliga rättigheter, inte minst mot så kallade visselblåsare. Personer som är skyldiga till dessa kränkningar eller kan dra nytta av dem har ostraffat kunnat leva vidare som om ingenting har hänt.

Det är helt enkelt svårt att förhindra brott mot mänskliga rättigheter i länder med en stor avsaknad av ett väl fungerande rättssamhälle eller demokratiska institutioner.

Nya möjligheter till sanktioner

Sergei Magnitsky-fallet 2009 och dess uppföljning har dock inneburit en förändring av allt detta. Med start i USA infördes den första Magnitskij-lagen 2012, vilken förutsåg att straffa personer som var skyldiga till brott i det specifika fallet.

Den utvidgades 2016 genom en så kallad Global Magnitskij-lag och olika versioner av denna har kommit att antas i ett flertal olika länder. Den nya lagen innebär en möjlighet till riktade sanktioner mot allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter överallt i världen där förövaren åtnjuter straffrihet på politiska eller korrupta grunder.

Finns majoritet

Under lång tid har det internationella samfundet stått hjälplöst när vi konfronterats med flagranta fall av statssanktionerade kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har i flera år verkat för införandet av den här typen av lagstiftning i Sverige och på senare tid har vi sett hur stödet för vår ståndpunkt också har ökat. Så sent som 2019 röstade samtliga svenska representanter i Europarådets parlamentariska församling, däribland Socialdemokraterna, för att församlingen skulle uppmana medlemsländerna att införa sanktionsmöjligheten.

I riksdagen ser vi, utöver Sverigedemokraternas förslag, numera även motioner om detta från samtliga borgerliga partier, inkluderat Socialdemokraternas socialliberala samarbetspartier. Det finns med andra ord en majoritet att genomföra detta – något som faktiskt fanns redan för ett år sedan.

Vill inte stöta sig med Ryssland

Trots detta kommer vi inte att se det genomföras. Med undantag för ett stöd för en lagstiftning på EU-nivå är förslagen inte synkroniserade, och trots ett tydligt ställningstagande av Socialdemokraterna för sanktionerna internationellt så står de inte bakom samma sak i Sverige.

Tidigare har införandet av en EU-gemensam lagstiftning diskuterats i Europaparlamentet. Här går det dock segt. Utöver en lång byråkratisk process vill inte vissa medlemsländer stöta sig med Ryssland, som ju skulle drabbas negativt av sanktionerna. Av den anledningen är det inte konstigt att Europaparlamentet, precis som Europarådet, i stället har uppmanat medlemsländerna till egna lösningar.

Nationellt ansvar

Sverigedemokraterna har, till skillnad från andra partier, uppmärksammat svårigheterna med att lotsa detta regelverk genom EU, varför vi också fortsatt kräver en nationell lagstiftning.

Det är naturligtvis positivt om vi kan använda oss av parlamentet för att synkronisera olika länders Magnitskijlagar, men ansvaret för att införa dessa ligger först och främst på de nationella parlamenten.

Sverige kan bättre

I dag kommer denna fråga upp för debatt och omröstning i riksdagen. Vi kommer i första hand att rösta för våra förslag. När de faller kommer vi att stödja Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna om en EU-gemensam Magnitskijlag för att säkerställa en politisk majoritet för rätt riktning. Det räcker dock inte.

Vi kan inte rakryggat hävda att vi står upp för mänskliga rättigheter om vi samtidigt låter bli att införa välfungerande sanktionsmöjligheter. Vi kan inte säga att vi gör allt när så inte är fallet. Det är en lögn, och Sverige kan bättre än så.

Nämnda personer

Björn Söder

Riksdagsledamot (SD), ledamot i partistyrelsen
Civilingenjör (Lunds tekniska högskola, 2004)

Lars Andersson

Riksdagsledamot (SD)
Magisterexamen i företagsekonomi (Oklahoma State University 1988)

Markus Wiechel

Riksdagsledamot (SD)
Studier i statsvetenskap och vid socionomprogrammet (Linköpings uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00