Debatt

SD: Stoppa utländska aktörers finansiering av islamism

DEBATT. Politiker behöver införa starkare åtgärder mot utländsk finansiering som står i strid med grundläggande demokratiska principer, skriver Sverigedemokraternas Aron Emilsson och Simon Alm.

Aron Emilsson (SD) och Simon Alm (SD) menar att regeringen har duckat för att motverka utlandsfinansierad islamism.
Aron Emilsson (SD) och Simon Alm (SD) menar att regeringen har duckat för att motverka utlandsfinansierad islamism.Foto: Sverigedemokraterna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Aron Emilsson (SD)
Kulturpolitisk talesperson
Simon Alm (SD)
Distriktsordförande Uppsala


Under lång tid har Sverige haft en omfattande invandring från kulturellt och religiöst avlägsna länder. Det har lett till ett mångkulturellt samhälle som på ett initialt och småskaligt plan inneburit ett utbyte av kulturella markörer och uttryck, vilket övergått till ett storskaligt mångkulturellt samhällsbygge. Detta har banat väg för kriminalitet, splittring och grogrund för islamism.

I ett flertal svenska städer, nu senast i Uppsalas brottsbelastade område Stenhagen, har en grupp islamister kämpat i många år för att få bygga ett stort islamistiskt center. I den ansökan som lämnats in och bland de företrädare som är knutna till centret, är det uppenbart att såväl kvinnoförnedrande uttryck som antidemokratisk anda frodas.

Svårt att finansiera

Ett moskébygge i storleksordningen 1 200 kvadratmeter kräver rejäla finansiella muskler. Det är rimligt att anta att byggkostnaden kan komma att handla om 25-45 miljoner kronor. Det är en stor finansieringsvolym för en verksamhet av detta slag. I ljuset av att byggnadens andrahandsvärde är relativt lågt och att det rör sig om en ideell förening med tillhörande svagt kassaflöde, kommer det bli svårt att finansiera centret på andra sätt än genom kontanta medel.

Uppsala Dawa Stiftelsen uppger i UNT att de kommer att finansiera hela bygget genom medlemsbidrag. Det skulle innebära att tusentals medlemmar vardera donerar femsiffriga belopp – det är inte trovärdigt.

Flytt från radikal islamism

 I exempelvis Saudiarabien har man för vana att finansiera moskébyggen runt om i Europa – givetvis sker det inte villkorslöst.

Aron Emilsson och Simon Alm, Sverigedemokraterna

I kölvattnet av bygglovsansökan har flera vittnesmål från bekymrade Uppsalabor förekommit. Där nämns bland annat oro för att hamna i vad som kallats ”muslimdomstol” om man inte deltar tillräckligt i verksamheten. Andra har vittnat om liknande förhållanden. Det verkar således finnas en stor press på moderata muslimer i Uppsala som vill leva enligt västerländska normer och värderingar – muslimer som i många fall befinner sig i Sverige just för att de flytt från radikal islamism.

Detta är ett av flera fall där det varken går att utesluta antidemokratiska kontaktnät eller utländsk finansiering. Magnus Ranstorp, en av världens främste terrorforskare, har länge varnat för faror knutna till utländsk finansiering.

I exempelvis Saudiarabien har man för vana att finansiera moskébyggen runt om i Europa – givetvis sker det inte villkorslöst. Saudiarabien är ett av världens allra strängaste religiösa länder med sharialagar och tillhörande förtryck av mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet. Vi kan inte tillåta att finansiering av moskéer sker utifrån villkor kopplade till sådana avskyvärda värderingar.

Nationellt grepp nödvändigt 

I plan- och bygglagen ges dock inte stöd för att kräva uppvisad finansiering när en friköpt tomt söker bygglov – vilket är fallet i Uppsala. Detta innebär en svår och problematisk situation för lokalpolitikerna. Vi behöver därför ta ett nationellt grepp om den här problematiken en gång för alla. Vi behöver införa kraftfullare åtgärder samt vässa nuvarande verktyg för att stoppa utländska aktörers finansiering och inflytande – där det är uppenbart att de står i strid med vårt lands grundläggande demokratiska principer.

Utifrån såväl den parlamentariska trossamfundsutredningen och demokrativillkorsutredningen fanns möjligheten att arbeta in de verktyg som saknats för att motverka utlandsfinansierad islamism. Tyvärr duckade regeringen dessa frågor på grund av ängslighet i sedvanlig ordning. Nu krävs det vilja och handling från principfasta politiker.

Nämnda personer

Aron Emilsson

Riksdagsledamot (SD), ordförande i utrikesutskottet, ledamot i partistyrelsen, utrikespolitisk talesperson
Fil. kand i kulturarvsstudier (Göteborgs uni., 2013)

Simon Alm

Regionråd (SD) Region Uppsala

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget