Debatt

SD: Rädda Kungliga operan innan det är för sent

Den Kungliga operans förfaller. Vi sverigedemokrater i riksdagen och i Stockholm anser att politiken behöver agera snabbt för att rädda den, skriver åtta sverigedemokrater.

Kungliga operan är i behov av en rejäl renovering.
Kungliga operan är i behov av en rejäl renovering.Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Bo Broman (SD)
Kulturpolitisk talesperson
Angelika Bengtsson (SD)
Ledamot kulturutskottet
Jonas Andersson (SD)
Ledamot kulturutskottet
Runar Filper (SD)
Ledamot kulturutskottet
Leonid Yurkovskij (SD)
Arbetande suppleant kulturutskottet
Gabriel Kroon (SD)
Gruppledare Stockholm stad
Linnéa Vinge (SD)
Vice gruppledare Stockholm stad
Msciwoj Swigon (SD)
Oppositionsregionråd Stockholm län  

Situationen för Kungliga operan är akut. Både invändigt och utvändigt behöver operahuset renoveras. Görs inget snart finns det en risk att byggnaden förfaller så till den grad att den inte längre går att rädda. Det som gör operahuset till en nationalscen är att Kungliga operan och Kungliga baletten har sin verksamhet i fastigheten.

Operan firar 250 år

På den plats där nuvarande operahus ligger har föreställningar satts upp sedan Gustav den tredjes tid. I år har operahuset 250-års jubileum vilket kommer att firas året ut. Ur ett kulturhistoriskt hänseende vore det ett dråpslag om operahuset skulle förfalla ytterligare och dess verksamhet tvingas flytta ut. Den föregående socialdemokratiska regeringen ville inte veta av problemet med Operan, men vi sverigedemokrater i riksdagen och i Stockholm anser att det är hög tid att agera för att rädda Operan.

Det alternativ som Operan själv ställt sig bakom, och det rimligaste alternativet som finns, är ny opera i operan (NOiO). Den föreslagna renoveringen säkerställer att operahuset får den renovering som de länge behövt, och även ett välbehövt tillskott med repetitionslokaler och en ny scen som lever upp till kraven som modern scenkonst ställer.

Värt att nämna är att Kungliga operan själva ställer sig bakom NOiO. Utöver NOiO finns även nollalternativet – endast en totalrenovering av den befintliga fastigheten. Problemet med nollalternativet är att Operan fortsatt skulle vara illa anpassad för modern scenkonst och Kungliga Operan har aviserat att de inte kommer återvända till fastigheten om nollalternativet genomförs.

Renovera och bygg ut

Operahuset och Kungliga operan är ett kulturarv, och för att Operan fortsatt ska kunna verka i operahuset är förslaget NOiO det renoveringsförslag som är mest ändamålsenligt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. En utbyggnad och renovering av fastigheten garanterar att Kungliga operan kommer att kunna verka i byggnaden för en lång tid framöver samt att fastigheten kommer leva upp till de krav som den moderna scenkonsten ställer.

Beslutet om Operans framtid borde ha tagits för länge sedan – tyvärr har vi haft en socialdemokratisk regering som har dragit frågan i långbänk.

Beslutet om Operans framtid borde ha tagits för länge sedan – tyvärr har vi haft en socialdemokratisk regering som har dragit frågan i långbänk. För oss sverigedemokrater är både operahuset och Kungliga Operan kulturhistoriskt ovärderliga. Därför ställer vi oss bakom alternativet NOiO med förevändningen att utbyggnaden harmoniserar med det befintliga operahuset och med stadsbilden runt Gustavs Adolfs Torg samt Kungsträdgården. För att levandegöra kulturarvsbyggnader är det av största vikt att de används till sitt ursprungliga syfte och NOiO skulle vara en nystart för operahuset som kulturhistorisk byggnad.

Nu brådskar det

I debatten om operahusets framtid har det även från flera olika håll föreslagits att Sverige borde bygga ett nytt operahus. Kostnaden för ett nytt operahus är i dagens penningvärde fantasisummor och nästintill orimliga att hålla. Dessutom är det befintliga operahuset i sådant dåligt skick att det inte finns tid att invänta byggandet av ett nytt operahus. Den lösning som är bäst och tillgodoser en lösning på problemet är en utbyggnad av det befintliga operahuset.

För att bevara Operan som en del av vårt kulturarv behöver den politiska processen påbörjas så snart som möjligt. För oss sverigedemokrater är bevarandet och levandegörandet av kulturarvet centralt – därför ställer vi oss bakom NOiO.

Nämnda personer

Bo Broman

Riksdagsledamot (SD), ledamot i partistyrelsen, ordförande riksbanksfullmäktige
Jur. kand (Lunds uni., 1998)

Angelika Bengtsson

Riksdagsledamot (SD), idrottspolitisk talesperson
Dansare (Kungliga svenska balettskolan 2009)

Gabriel Kroon

Gruppledare Sverigedemokraterna Stockholms stad
Master i internationell politisk ekonomi (King's College London, 2019)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00