SD: Låt rättsväsendet ta vid där politiken misslyckas

REPLIK. Beslutet av utskottsmajoriteten i konstitutionsutskottet att inte gå vidare med en förundersökning kring statsministerns eventuella brott mot utrikessekretessen får allvarliga konsekvenser. En framtida KU-granskning av fallet är inte tillräcklig, utan ärendet bör istället lämnas över till JO, menar Sverigedemokraternas ledamöter i KU.

Fredrik Eriksson (SD), ledamot av konstitutionsutskottet

Jonas Millard (SD), ledamot av konstitutionsutskottet

Patrick Reslow (SD), suppleant i konstitutionsutskottet

Med anledning av vår debattartikel om den politiska kohandeln i konstitutionsutskottet angående statsministerns eventuella brott mot utrikessekretessen publicerade utskottets ordförande Andreas Norlén (M) pliktskyldigt en replik. Det förvånar föga att ordföranden tar sin och den i utskottet styrande majoritetens uppfattning i försvar, men i just detta ärende så ter sig inte hans anfall vara bästa försvar.

Juridisk analys efterfrågas

Istället för att höja tonläget och sänka nivån på debatten så efterfrågade vi alltså en solid juridisk analys av rättsläget, utförd enligt föreskriven ordning. Den ende som nu framstår som något ”övermodig” torde vara herr ordförande, då han dels lät meddela medierna i förväg vad hans och Allianspartiernas resonemang skulle leda till som funnes där inget utskott i övrigt att förhålla sig till och dels på egen hand dömer ut vilka slutsatser en eventuell domstolsprövning skulle kunna tänkas landa i.

Frågor kvarstår

Men trots att ordföranden själv tillstår att brott kan ha begåtts och det finns flera juridiskt angelägna frågeställningar utestående så torde han och den övriga majoriteten i utskottet nu effektivt och för överskådlig tid framöver ha utrangerat brott mot tystnadsplikten ur den brottskatalog mot vilken statsråd kan komma att prövas. Att då därtill krydda sitt pekoral med utfall om att andra skulle vara ”ansvarslösa” och sakna ”känsla för sans och balans” ter sig ovärdigt någon som i andra sammanhang utger sig för att vilja stävja politisering av konstitutionsutskottet.

Vilka bevekelsegrunder som kan tänkas ligga bakom agerandet kan vi förstås endast spekulera i. Men istället för att utskottet nu förväntas initiera någon artificiellt betingad granskning av motsvarande fenomen till hösten menar vi alltjämt att det hade varit lämpligare att lämna över ärendet för handen till Justitieombudsmannen och eventuell domstol, för en lagenlig prövning som ligger bortom utskottsmajoriteter och politiska kompromisser.

 

Forrige artikel Debatt: Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut i naturen Debatt: Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut i naturen Næste artikel SSU: Ökad jämlikhet i sjukvården är en ödesfråga SSU: Ökad jämlikhet i sjukvården är en ödesfråga