SD: Huvudlöst att regeringen ger polisen ansvaret för gränskontrollerna

DEBATT. Försvarsmakten utgör en underutnyttjad resurs i hanteringen av pandemin. Vi föreslår att de bistår polisen i arbetet med att kontrollera negativa provsvar för covid-19 vid rikets gränser, skriver Roger Richthoff (SD).

Roger Richthoff (SD)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet


Regeringen beslutade under förra veckan att kräva negativa provsvar för inresor till Sverige. Att den nya restriktionen efterlevs av allmänheten ska Polismyndigheten säkerställa. Detta trots att Polisen i sitt remissvar till regeringen meddelade att ett sådant ansvar sker på bekostnad av något annat och att prioriteringar krävs för att möta behoven. Rikspolischefen lät också meddela på regeringens presskonferens att ”mindre av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete”.

Försvarsmakten måste avlasta

Att regeringen trots detta väljer att ålägga polisen ansvaret för kontrollerna vid gränsen är huvudlöst. Polisen behövs för att bryta kriminalitetens frammarsch som ständigt vinner ny mark. Förra året, trots pandemins järngrepp på samhället, avlossades fler skott mot mänskliga måltavlor än året innan. Över hälften av alla dödsskjutningar skedde i eller i anknytning till utsatta områden, detta trots att bara 5 procent av landets befolkning bor i sådana. Polisens närvaro i dessa områden har aldrig varit mer avgörande än nu.

Frontlinjen för vad som anses vara vardagsbrottslighet tycks ständigt flyttas framåt. Vapenbrott, mord, misshandel och våldtäkter har blivit vardagsmat för nyhetskonsumenterna. Rapportering om våldsdåd, mord och skjutningar sjunker allt längre ner i flödet på nyhetssidorna. För offrens anhöriga finns det inget viktigare i världen än att den brutala samhällsutvecklingen möter polisiärt motstånd. Därför måste Försvarsmakten avlasta sådant som kan avlastas från Polisen.

Begränsa nya virusvarianter

Troligtvis kommer delar av gränsen behöva stå obevakade till förmån för mer trafikerade vägar in och ut ur landet. Självklart är det nödvändigt att varje försiktighetsåtgärd tas för att hindra att potentiella virusvarianter från utlandet får fäste även i Sverige. Med facit i hand kan vi konstatera att regeringens tillkortakommanden när det gäller hanteringen av pandemin inte skulle göra svenska folket en tjänst om en ny variant av covid-19 får fotfäste i Sverige.

Åtgärden riskerar bli allvarligt bristfällig om ansvarig myndighet, det vill säga Polisen, inte själva har kapacitet att utföra det arbete som krävs på längre sikt. Symbolpolitiskt fyller förslaget sin funktion för socialdemokratin då ett krav på negativt provsvar vid inresor klingar väl. För oss är det viktigare att åtgärden till varje pris begränsar smittspridning av nya virusvarianter.

Försvarsmakten – en enorm resurs

Försvarsmakten har genomgående visat på en god samarbetsvilja och lämnat sina resurser till sjukvårdens förfogande under pandemin. Myndigheten har bidragit med helikoptrar, fältsjukhus, personal och ambulanser. Dessa är åtgärder som utan tvekan har räddat liv. Man har även erbjudit regionerna hjälp med massvaccinering, ett erbjudande som hittills tycks stå obesvarat.

Försvarsmakten utgör en enorm resurs vars hjälp hittills utnyttjats i alldeles för liten utsträckning under pandemin. De besitter stor erfarenhet av att genomföra kontroller likt de som nu efterfrågas, och de finns dessutom utstationerade över hela landet och kan således snabbt skrida till verket. Försvarsmaktens unika flexibilitet och tillgång till materiel gör dem också särskilt lämpade att verka på platser som saknar infrastruktur och annat som normalt krävs.

Vi måste samarbeta

Det finns många som vill hjälpa till, allt de behöver är en uttrycklig önskan. Om regeringen inte är beredda att ta den hjälp som står till förfogande så är det oppositionens jobb att be om den. Vägen framåt går genom samarbete.

Forrige artikel Debatt: Utveckla biologisk mångfald i staden Debatt: Utveckla biologisk mångfald i staden Næste artikel V: Regeringen överger miljömålet Levande skogar V: Regeringen överger miljömålet Levande skogar