SCB:s senaste statistik – ideella föreningar minskar i antal

Antalet ideella föreningar minskade med 6 500 under 2019, framgår av ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Då syns ännu inte pandemins inverkan på civilsamhället.

<b>Mot strömmen.</b> Friluftsfrämjandet har till och med gått stärkta ur pandemin. Men SCB:s färska statistik för 2019, året före pandemins utbrott, visar att antalet ideella föreningar minskade med 6 500.&nbsp;
Mot strömmen. Friluftsfrämjandet har till och med gått stärkta ur pandemin. Men SCB:s färska statistik för 2019, året före pandemins utbrott, visar att antalet ideella föreningar minskade med 6 500. Foto: Claudio Bresciani/TT
Anders Gustafsson

SCB:s rapport visar att det fanns 256 657 organisationer i Sverige 2019, vilket var en minskning med 6 686, jämfört med året före.

När Altinget bryter ned statistiken och tittar på nedgången utifrån juridisk form på organisationerna, så ser man att det är bland de ideella föreningarna som den största minskningen sker.

Positiv trend bruten

Under 2019 försvann 6 500 ideella föreningar i Sverige. Från att ha varit 165 798 under 2018, till 159 298 året efter.

– Den femåriga positiva trenden av ett ökat antal ideella organisationer 2014-2018 bröts med en nedgång 2019, bekräftar SCB:s statistiker Daniel Rådelid till Altinget.

Han har däremot ingen hypotes om varför, då den uppgiften inte ingår i SCB:s uppdrag. Av de civilsamhällesforskare som Altinget har varit i kontakt med har ännu ingen hunnit läsa rapporten, så de vill inte spekulera i orsakerna.

För att få perspektiv så har antalet organisationer i Sverige fortfarande ökat sett över en femårsperiod. 2014 fanns det 238 000 organisationer och 144 827 ideella föreningar. Men den stigande trenden tycks nu bruten.

Orostecken

Det finns orostecken som tyder på att när väl pandemins inverkan på civilsamhället väl kommer med i statistiken nästa år, så kan nedgången av antalet ideella föreningar komma att fortsätta. Som Altinget tidigare har rapporterat visade MUCF:s rapport ”Ett år av utmaningar” att delar av civilsamhället hade upplevt pandemin som utmanande.

  • 82 procent av föreningarna svarade att pandemin hade påverkat deras möjligheter att bedriva verksamhet negativt. Kulturföreningarna hade drabbats särskilt hårt.
  • 44 procent av föreningarna uppgav att antalet medlemmar hade påverkats ganska eller mycket negativt av pandemin. 17 procent svarade att antalet medlemmar hade påverkats mycket negativt.
  • 51 procent av föreningarna uppgav att deras ekonomiska situation hade påverkats negativt av pandemin.

Daniel Rådelid får frågan om vilka förändringar i SCB:s statistik i övrigt som är de mest noterbara.

– Medelantalet heltidsanställda i civilsamhället har minskat mellan 2015 och 2019, samtidigt som antalet förvärvsarbetande har ökat.

Mellan 2015 och 2019 har genomsnittsarbetstiden minskat från 83,6 procent till 76,7 procent.

Ska man tolka det som att civilsamhällets organisationer inte har råd att anställa folk på heltid?

– Det är en teori, men då lämnar vi statistikområdet så det kan vi inte säga med säkerhet. Det kan vara andra faktorer som spelar in, säger Daniel Rådelid.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget