Satt åtta år som försvarsminister – nu vill Hultqvist ha lobbyregister

Ett lobbyregister är ett fullt rimligt krav i en modern demokrati. Det skriver tidigare försvarsministern Peter Hultqvist (S) tillsammans med två S-kollegor i en riksdagsmotion.

"I samband med olika upphandlingar, exempelvis inom försvarssektorn, kan det konstateras att kapitalstarka företag anlitar PR-byråer för att påverka olika beslut." skriver de tre S-riksdagsledamöterna Peter Hultqvist, Lars Isacsson och Sofie Eriksson i en gemensam motion.
"I samband med olika upphandlingar, exempelvis inom försvarssektorn, kan det konstateras att kapitalstarka företag anlitar PR-byråer för att påverka olika beslut." skriver de tre S-riksdagsledamöterna Peter Hultqvist, Lars Isacsson och Sofie Eriksson i en gemensam motion.Foto: Pontus Lundahl/TT
Johanna Alskog

Påtryckningarna från försvarsindustriella intressen – genom PR-byråer – mot riksdagsledamöter, försvarsdepartementets tjänstemän och mot Försvarets materielverk kan vara både omfattade och starka. Det beskriver tidigare försvarsministern Peter Hultqvist (S), nu försvarsutskottetsordförande, i en motion tillsammans med S-kollegorna Lars Isacsson och Sofie Eriksson.

”PR-byrån/konsulten blir här en intressepart som verkar i en icke transparant gråzon. Politiker ska påverkas genom presentationer av lämpliga och tillrättalagda underlag, fakta som passar det egna syftet och som ytterst kan leda till ifrågasättande av upphandlade myndighets slutsatser.” skriver S-trion som anser att regeringen behöver ta initiativ till ett regelverk kopplat till Sveriges riksdag och att det är ett fullt rimligt krav att PR-byråer/-konsulter ska registrera sig samt ange uppdragsgivare.

Peter Hultqvist har haft gott om tid att driva frågan under sina åtta år i regeringen som försvarsminister. På frågan varför han inte sett till att skärpa reglerna under sin ministertid svarar Hultqvist till TT:

– Man kan alltid diskutera varför man inte gjort det ena eller andra, men det här handlar om riksdagen och hur de ska arbeta, därför har jag avvaktat, säger Hultqvist.

Men de tre ledamöterna är inte ensamma om uppfattningen att det är dags för ett regelverk kring lobbyisterna. Ytterligare tre motioner ha kommit in på temat under den allmänna motionstiden, varav två från socialdemokrater. Den ena är skriven av Gustaf Lantz och Petter Löberg och den andra av Mattias Vepsä och Lawen Redar.

”Aktuellt är exempelvis hur vissa partier efter uppenbar påverkan genom bjudmiddagar och resor, betalda av tunga ekonomiska intressen, bytt uppfattning.” skriver Vepsä och Redar i sin motion.

”Denna motion har inte skrivits av en lobbyist.” inleder Lantz och Löberg sin motion. De två anser att det behövs ett lobbyregister samt ett krav på källhänvisning när en riksdagsledamot skriver en motion där underlaget är framtaget av en lobbyist.

Förutom de olika socialdemokraterna så har även Centerpartiet med frågan om behovet av lobbyregister i en gruppmotion med olika förslag på temat ”en starkare liberal demokrati”.

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.