"Sandsugningen i Öresund måste stoppas"

DEBATT. Den svenska regeringen måste driva på för att den danska sandsugningen i Öresund upphör. Tyvärr har miljöminister Karolina Skog än så länge valt att vara tyst, skriver riksdagsledamot Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

Av: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Öresund är en unik havsmiljö med stor artrikedom. Havet spelar en helt central roll för både fiske- och turismnäringarna. Med andra ord är Öresund en miljö som vi omsorgsfullt bör vårda, så att den kan vara till nytta och glädje även för kommande generationer. I Öresund råder sedan 1932 förbud mot bottentrålning, vilket har bidragit till stor artrikedom på havsbotten.

Svenskt förbud sedan 1980-talet

I syfte att värna den ömtåliga miljön förbjöd Sverige sandsugning i Öresund redan år 1982. Men på den danska sidan pågår sandsugning dessvärre fortfarande – och det hotar havets känsliga ekosystem. Både kustkommuner och miljöorganisationer har uppmärksammat miljöminister Karolina Skog (MP) på problemet. Tyvärr har de mötts av tystnad.

Under 2016 utvanns hela 300 000 kubikmeter sand i Öresund, enligt medierapporter – tillräckligt för att fylla halva Globen, eller 17 olympiska bassänger. Sanden som sugs upp från botten används som byggnadsmaterial på den danska sidan av den växande Öresundsregionen.

Lämnar stora hål

Sandsugning lämnar stora hål efter sig. Livsmiljön för bottenlevande växt- och djurarter förstörs i ett nafs, och fisken som äter av dessa arter tvingas leta mat på annat håll. ”När sandsugaren har varit här finns ingen fisk längre”, sa yrkesfiskaren Lars Kronberg i en intervju med SVT tidigare i år. Återhämtningstakten varierar och spåren efter sandsugning kan finnas kvar i flera årtionden. I Sverige har vi valt att hämta sand inåt land, istället för från havet. Men i Danmark är förutsättningarna för att anlägga sandtag inåt land mer begränsade, och därför utvinns fortfarande sand i Öresund. Ändå finns starka röster på båda sidor om sundet för att sandsugningen måste upphöra.

Miljöministern svarar inte

Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg har tillsammans med Helsingörs borgmästare krävt ett tätare danskt-svenskt samarbete för att stärka skyddet av Öresund. I somras skrev dessutom hela 14 kustkommuner, varav hälften svenska, tillsammans med 13 miljöorganisationer ett gemensamt brev till miljöminister Karolina Skog och hennes danska motsvarighet för att be dem sätta stopp för sandsugningen. Men miljöministern har enligt uppgift inte ens svarat på brevet. Det är anmärkningsvärt.

Sverige och Danmark har i andra frågor haft ett gott samarbete för att värna Öresund. Sedan över 80 år finns som sagt en överenskommelse mellan länderna om förbud mot bottentrålning. Regeringen borde vilja fortsätta i samma anda och verka för att sandsugningen upphör – för att skydda både Öresunds unika havsmiljö och de näringar som är beroende av den.

Avgörande med samarbete

Som i många andra miljöfrågor är internationellt samarbete helt avgörande för att vi ska kunna lösa de utmaningar som Sverige och världen står inför. Sandsugningen i Öresund är ytterligare ett exempel på detta. Vi måste tillsammans värna haven – och vi moderater ser internationellt samarbete som en av grundpelarna i vår miljöpolitik. Därför bör svenska regeringen vara pådrivande för att sandsugningen i Öresund upphör.

Forrige artikel SD: Svenska skolan bör dra lärdom från Singapore SD: Svenska skolan bör dra lärdom från Singapore Næste artikel Ungsvenskarna: "Det måste finnas plats hos BUP"