Säkerhet och välfärd – LO:s fokus under första maj

Första maj firades runt om i landet för första gången sedan pandemin bröt ut. I Göteborg talade LO:s ordförande Susanna Gideonsson för Socialdemokraterna om välfärdens brister och det allt mer oroliga säkerhetspolitiska läget. 

Susanna Gideonsson är osäker i frågan om svenskt Natomedlemskap.
Susanna Gideonsson är osäker i frågan om svenskt Natomedlemskap.Foto: Adam Ihse/TT
Anton Storm

Socialdemokraterna i Göteborg gick från Järntorget till Götaplatsen med sol i ryggen. En stor skara åhörare samlades inför talet och känslan av valrörelse fanns i luften. Men när Gideonsson talar om svenska välfärdssystemet, är det inte bara solstrålar hon ser. 

– Utifrån den demografiska utvecklingen som finns, behöver vi anställa allra minst 50 000 fler i välfärdssektorn. Vi vet hur det ser ut, många lämnar välfärdens olika branscher. För det är för slitigt, för tajt, för dålig arbetsmiljö och dåliga villkor, säger Susanna Gideonsson till Altinget på plats i Göteborg. 

LO vill därför förstärka välfärden med 201 miljarder kronor. Med välfärdssatsningen vill de se en ökad bemanning inom vård, skola och omsorg.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknar att välfärdsyrken behöver bemannas med 52 000 nya anställda till 2026. Enligt LO borde den siffran vara dubbelt så hög.

Vänsterpartiet presenterade under söndagen en vilja att öka pensionerna med 13,4 procent för alla löntagare fram till 2024. Partiet ser förslaget som nästa steg i pensionspolitiken efter det garantitillägg som V drivit på för. LO står bakom garantitillägget, men ser stora behov av en långsiktig utveckling.

– Garantitillägget behövs för att hjälpa de pensionärer som i dag har alldeles åt helskotta för låga pensioner. Men vi vet att man inom den pensionsöverenskommelsen som finns, faktiskt betalar in de avgifter som man föreslagit. Vi behöver göra akuta insatser för det skadade systemet som finns men även långsiktiga insatser för att se att vi får bättre pensioner om 20 år, säger Susanna Gideonsson. 

Inget beslut om Nato

Något som präglade första maj utöver de klassiska frågorna, var säkerhetspolitik. Susanna Gideonsson ägnade stor del av sitt tal åt att prata om Rysslands invasion av Ukraina och hur Sverige behöver rusta upp försvaret. Trots att hon stöttar regeringens försvarssatsning tar hon inte ställning till huruvida Sverige ska gå med i Nato.

– Från LO:s sida tänker vi inte ta ställning. Det har varit uppe ett par gånger under åren, men vi har alltid bestämt oss för att hålla oss utanför. Själv har jag inte ännu landat i ett eget beslut, säger Susanna Gideonsson, som är ordinarie ledamot i Socialdemokraternas tunga verkställande utskott sedan i höstas. 

Om Socialdemokraterna beslutar att ansöka om Natomedlemskap, kan LO heller inte säga huruvida det skulle svänga deras åsikt i frågan. Däremot säger Susanna Gideonsson att beslutet bör tas i en bred politisk enighet. 

Råd med både försvar och välfärd

Krigets effekter på välfärden var emellertid något som LO kunde ta ställning till. Med den ökande inflationen, pratade Gideonsson om hur svenska arbetare drabbas. Skenande bränslepriser och dyrare varor, användes som ett argument för att öka skatten på kapital och begränsa vinster inom välfärdssektorn.

Ett viktigt budskap från Gideonsson var även att Sverige har råd med både fungerande välfärd och försvar. 

Nämnda personer

Susanna Gideonsson

Ordförande LO

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00