Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.

Ida Alterå, David Ling, Youbert Aziz, Nike Örberg, Matilda Ekeblad och Tobias Andersson.
Ida Alterå, David Ling, Youbert Aziz, Nike Örberg, Matilda Ekeblad och Tobias Andersson.Foto: Henrik Montgomery/Fredrik Sandberg/Grön Ungdom
Marie Lundahl

Enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingens är arbetslösheten rekordhög. Ungdomar drabbas extra hårt och 11,8 procent av ungdomar mellan 18 och 24 år är arbetslösa.

Sänkt arbetsgivaravgift

Under 2020 beslutade regeringen att sänka arbetsgivaravgiften för unga mellan 19 och 23 år som ett sätt att trycka tillbaka ungdomsarbetslösheten. Sänkningen gäller från årsskiftet fram till mars 2023.

Matilda Ekeblad, ordförande Moderata ungdomsförbundet (MUF)

Hur ska ungdomsarbetslösheten hävas?

 – Ungas första jobb är ofta inom hotell- och restaurangbranschen, och det är där pandemin slår hårdast med de skarpaste restriktionerna. Företagen måste kompenseras så att jobben finns kvar, så att unga kan återstarta ordentligt.

Vi står inför mänsklighetens största kris någonsin, klimatkrisen, och vi måste investera oss ur den. Det kan leda till många arbeten för både unga och äldre.

David Ling, Språkrör Grön ungdom.

– När pandemin ebbar ut behöver vi matcha kompetens och koppla utbildning till jobb mycket mer effektivt än vad som görs idag.

Vilken effekt har ofrivillig arbetslöshet på unga?

– Brist på inkomst kan leda till oro för hyran, framtiden och psykisk ohälsa. Utan jobb och kollegor riskerar unga att bli ensamma. Det finns stor risk att vi får en hel ungdomsgeneration som inte tar plats på arbetsmarknaden, att vi får en förlorad ungdomsgeneration.

 

Ida Alterå, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Hur ska ungdomsarbetslösheten hävas?

– Det är fruktansvärt att ungdomsarbetslösheten nått så höga nivåer. Vi vill reformera anställningstryggheten och Arbetsförmedlingen. En större skattereform vore bra, och att sänka skatter på arbete vilket kan underlätta för unga att få sitt första jobb.

Vilken effekt har ofrivillig arbetslöshet på unga?

– Utanförskap hos en hel generation. Man förlorar ett sammanhang, kollegor och en känsla av att man bidrar i samhället. Man brukar prata om vikten av att få ett jobb för nyanlända för att de ska känna sig som en del av samhället. Det är samma sak för unga.

 

Tobias Andersson, ordförande Ungsvenskarna

Hur ska ungdomsarbetslösheten hävas?

– De stödåtgärder som är på plats är det primära, vi måste få dem att fungera, vilket de inte gör idag. Vi måste säkerställa att de faktiskt når ut till näringslivet. Inte minst till restaurang- och besöksnäringen som är stora arbetsgivare för unga.

Vilken effekt har ofrivillig arbetslöshet på unga?

– Det är en av flera faktorer som påverkar det psykiska måendet bland unga. Ungdomsarbetslösheten kan spä på den psykiska ohälsa som redan finns bland många unga, kring att vara ung över lag, och oro kring sociala medier.

 

Nike Örbrink, ordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Hur ska ungdomsarbetslösheten hävas?

– Jag är rädd att ungdomsarbetslösheten kan öka ännu mer med de fortsatta restriktionerna. Med nya pandemilagen vill regeringen inte garantera ersättning till butiker och köpcentrum som stängt ner. Företagen, och alla unga som blir av med jobbet, drabbas väldigt hårt.

– En bidragande orsak till att unga drabbas så hårt nu är att regeringen under högkonjunkturen inte jobbade för att förändra las, sänka arbetsgivaravgifter och skapa en flexiblare arbetsmarknad som gynnar unga.

Vilken effekt har ofrivillig arbetslöshet på unga?

– Isolering och utanförskap. Du tappar år av arbetslivserfarenhet på arbetsmarknaden. En annan effekt är att jättemånga söker sig till universiteten. Det är kul att unga vill utbilda sig, men det kan skapa inflation, att det blir svårare att komma in på universiteten och att folk drar på sig mer studieskulder.

 

 Philip Botström, ordförande Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)

Hur ska ungdomsarbetslösheten hävas?

– Stora offentliga investeringar i välfärd och grön infrastruktur, bostäder och industri för att få igång ekonomin och skapa jobb, sedan behöver ungdomar utbildning så de kan ta jobben som skapas. Vi ska inte slösa resurser på jobb som inte efterfrågas eller skapar större nytta i samhället.

Vilken effekt har ofrivillig arbetslöshet på unga?

– Ja, inträdet i vuxenlivet blir ju svårt och otryggt från dag ett. Svårt att få en egen bostad, bristande självförtroende och att man fastnar i en negativ spiral av att sitta hemma utan att göra något. Sen ser ju generationen som kommer efter att det är svårt att klara sig ekonomiskt om man inte är bäst i skolan. Det kan ha en negativ effekt på studiemotivation för de som redan har det tufft i skolan.

 

David Ling, Grön Ungdom

Hur ska ungdomsarbetslösheten hävas?

– Vi måste investera i ekonomin. Vi står inför mänsklighetens största kris någonsin, klimatkrisen, och vi måste investera oss ur den. Det kan leda till många arbeten till både unga och äldre. Parat med det med måste vi ha utbildning som svarar mot de behov vi har.

Vilken effekt har ofrivillig arbetslöshet på unga?

– Ger lägre självkänsla, förlänger tiden innan man flyttar hemifrån och kan starta sitt vuxna liv. Försvårar möjligheterna att växa upp, helt enkelt. Det är också rimligt att tro att den grupp unga som varken studerar eller jobbar riskerar att lida av psykisk ohälsa.

Nämnda personer

David Ling

Språkrör Grön ungdom
Kurser i statsvetenskap

Ida Alterå

PR-konsult Westander
Kandidatexamen i ekosystemteknik (Lunds uni. 2020)

Matilda Ekeblad

Ledamot i regionfullmäktige, Region Östergötland
Fil. kand i statsvetenskap (Linköpings uni., 2020)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00