Så ska Tidöpartierna lösa lärarbristen

Högre krav på lärarutbildningen, snabba vägar in i läraryrket och strikta krav på ordningsregler är några av högerpartiernas lösningar för fler behöriga lärare. Utbildningsminister Mats Persson (L) vill få bort dokumentsjukan i skolan.

”I dag väljer många lärare att sluta just på grund av att stöket gör yrket mindre attraktivt. Lärarens auktoritet måste återupprättas”, menar Sverigedemokraternas Patrick Reslow. 
”I dag väljer många lärare att sluta just på grund av att stöket gör yrket mindre attraktivt. Lärarens auktoritet måste återupprättas”, menar Sverigedemokraternas Patrick Reslow.  Foto: Henrik Montgomery/TT, Henrik Montgomery/TT, Tommy Pedersen/TT
Rebecka Prahl Anders Gustafsson

Nästan hälften av de tillfrågade kommundirektörerna i Altingets enkät uppger att kommunens största utmaning för skolan är att anställa behöriga lärare. Flera kommunchefer upplever att det finns en kompetensbrist, samtidigt som löneförväntningarna är höga.  

Särskilt svårt att få tag i och behålla behöriga lärare har mindre kommuner och kommuner som ligger längre ifrån lärosäten med lärarutbildningar.

Det är uppenbart att den låga intagningen på lärarprogrammet gör att studenter som inte klarar av programmet kommer in.

Utbildningsminister Mats Persson (L) menar att lösningen ligger i snabbare vägar till läraryrket. 

– Genom att se till så att lärarutbildningen håller bättre kvalitet och genom att det finns goda möjligheter till kompletterande pedagogisk utbildning, där akademiker och redan utbildade som arbetar i annat yrke kan ta en snabbare kompletterande utbildning som ger lärarbehörighet. På kort sikt kan det få fler in i läraryrket, säger han till Altinget.

– På lång sikt behöver man säkra lärarutbildningens kvalitet och förbättra arbetsvillkoren. Man behöver få bort dokumentsjukan i skolan, så att lärarna får undervisa och inte fylla i blanketter.  

Kristdemokraternas nya skolpolitiker Mathias Bengtsson delar bilden.

– Det handlar om att få folk från akademin som har ämneskunskaperna att enklare kunna läsa till en pedagogisk utbildning för att snabbt kunna få in fler lärare. Det är vad jag tror kommer ha allra störst effekt på kort sikt, säger han för Altinget.